Norge

Nesten halve Justisdepartementet vurderer å slutte

Flere tillitsvalgte peker på misnøye mot den øverste ledelsen som årsak til at halve Justisdepartementet tenker på å slutte i jobben.
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Mange føler vi ikke lenger er et justisdepartement, sier tillitsvalgt Sylvia Peters.

44,8 prosent av de ansatte i Justisdepartementet sannsynligvis vil se etter ny jobb i løpet av det nærmeste året. Omtrent like mange, 43,5 prosent, oppgir at de ofte tenker på å slutte i jobben.

— Veldig høyt tall

Det er resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7 , der de rundt 400 ansatte er spurt om forhold både knyttet spesielt til situasjonen etter terrorangrepene, og generelt om arbeidsmiljøet. 65 prosent har besvart undersøkelsen.

- Jeg synes dette er et veldig høyt tall, sier tillitsvalgt i Juristforbundet Sylvia Peters.

Hun tror den høye andelen kan ha sammenheng med misnøye med ledelsen.

- Det jeg hører, er at det er en ny kultur som folk ikke kjenner seg igjen i departementet. Mange føler vi ikke lenger er et justisdepartement, men kun jobber med beredskap. De ansatte som jobber med justis føler seg nedprioritert, og omorganiseringer går gjerne over hodet på oss.

- Fanger ikke opp misnøye

Hun påpeker at det ikke spurt om forholdet til den øverste ledelsen på huset.

— Undersøkelsen fanger ikke opp det jeg føler er stemningen på huset. Alle spørsmål om ledelse handler om nærmeste leder, og der er det ofte greit, sier Peters.

Også tillitsvalgt Trude Valaker for Samfunnsviterne påpeker dette.

- Nå er jo ikke denne laget for Justisdepartementet spesielt, og spørsmål for eksempel om forholdet til ledelse på høyere nivå enn bare nærmeste overordnede mangler. Det er ingen spørsmål om ledelse i stort eller på det politiske nivå, sier Valaker.

— Kan det ha noe med den politiske ledelsen å gjøre?

— Det er det veldig vanskelig å svare på da undersøkelsen ikke omhandler mulige årsaker. Det kan være en forklaringsfaktor, men trenger ikke å være det, sier Valaker.

Faremo har fått kritikk for lederstil

Grete Faremo har flere ganger fått kritikk for sin lederstil, særlig i forbindelse med avgangen til politidirektør Øystein Mæland. Han gikk av etter at Faremo ikke kunne svare på om hun hadde tillit til Mæland.

Les også

Sykefraværet øker kraftig etter 22. juli

Avisen Dag og tid skrev i tidligere i år at hennes lederstil oppfattes som ny og mer brutal enn hva de ansatte har vært vant til. Ifølge avisen var det også misnøye med håndteringen av avgangen til den øverste embedsmannen i departementet. Til de ansattes store overraskelse gikk departementsråd Morten Ruud av på dagen i april, og fikk følge av assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard før sommeren. Ruud var ansvarlig for Regjeringens kriseråd 22. juli. Ifølge ham selv var det ingen dramatikk i avgangen.

Faremo: Skiller seg ikke ut

Justisminister Grete Faremo (Ap) sier undersøkelsen gjør henne imponert over engasjementet og omsorgen de ansatte har for hverandre, og at flertallet står på mer enn før tross opplevelsene 22. juli.

— Over halvparten sier de har tenkt på å slutte?

-Ja, men grunnleggende er det ikke større turnovertall ijustisdepartementet enn i andre departementer, og resultatene i denneundersøkelsene skiller seg heller ikke vesentlig fra undersøkelsene i andredepartementer, sier Faremo, som forøvrig henviser til den nye departementsråden Tor Saglie.

Han påpeker at kritikken mot Faremo og den øvrige ledelsens lederstil ikke kommer fra alle ansatte.

Departementsråd Tor Saglie mener det til dels er naturlig at mange vurderer å slutte.

— Dette er synsunkter som er kommet frem fra enkelte tillitsvalgte. Jeg tror det er blandede meninger om dette i departementet, og mitt inntrykk er at dette ikke preger samhandling i det daglige Det som er viktig for oss, er at departementet tross alt har kommet rimelig godt på plass etter 22. juli, sier Saglie. Også han mener den høye andelen som har tenkt på å slutte til dels er naturlig.

— Det er naturlig at departementene gjennomgående har en større andel ansatte som vurderer å skifte jobb. For mange er dette den første jobben etter studiene, og for eksempel en del jurister hos oss som tenker å gå videre til advokatyrket etter hvert, sier departementsråd Tor Saglie.

Høyt tidspress

I undersøkelsen kommer det frem at over halvparten oppgir at det ofte eller alltid har stor arbeidsmengde og høyt tidspress. Valaker tror at dette kan være medvirkende til at mange vurderer å slutte.

— Vi har utrolig mange oppgaver vi bør gjøre, og ting vi bør ta tak i. 22. juli har ført til enda flere oppgaver, og mange føler på høyt arbeidspress. Fremover må vi finne ut hva vi kan gjøre for at presset blir mindre og jevnere fordelt, sier Valaker.

Departementsråd Tor Saglie er enig i at presset på departementet er stort, og varsler nå mulige nyansettelser.

— Vi har også fått et stort arbeidspress når det gjelder arbeidet med å styrke samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg er bekymret for arbeidsbelastningen, og vi vurderer også om det er behov for å styrke bemanningen i departementet. Vi arbeider også med å prioritere og nedprioritere enkelte oppgaver, for å lette arbeidssituasjonen, sier Saglie.

3 av 10 savner sikkehetstiltak

Undersøkelsen viser at 2 av 3 føler seg trygge på jobb i Justisdepartementet.

Likevel er det en noe høyere andel enn på andre arbeidsplasser som sliter med psykologiske reaksjoner som nedtrykthet og engstels. 16,1 prosent oppgir at de har «følt at alt er et slit» i uken før undersøkelsen. I sammenlignbare undersøkelser er andelen 9,4 prosent.

- Jeg synes ikke undersøkelsen avdekker noe alarmerende, men den peker på en del ting vi må jobbe videre med. Noen sliter med ettervirkningene av 22. juli, og de må få hjelp og oppfølging, sier Valaker.

3 av 10 mener departementet ikke prioriterer sikkerheten godt nok.

— Det er vanskelig å tolke. Noen etterlyser synlige sikkerhetstiltak, men det kan være de samme som føler seg mer redde når man faktisk ser synlige sikkerhetstiltak. Sikkerhetsdiskusjonen må tas i et større bilde, men undersøkelsen er et interessant innspill, sier Valaker.

 1. Les også

  Nesten alle lederne har gått av

 2. Les også

  Beklager ikke Mælands avgang

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Den 49 år gamle rapperen er like godt trent som en fotballproff. Testresultatene er knapt til å tro.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5