Norge

To professorer advarer: Spedbarn kan ha større risiko enn eldre barn for å bli alvorlig syke av koronavirus

Det er viktig at høygravide og nybakte foreldre er klar over denne risikoen, mener professorene Anne Eskild og Ola D. Saugstad. Men ifølge Folkehelseinstituttet er det usikkert om risikoen er større for de aller minste.

En sykepleier i smittevernutstyr tar seg av en baby som er koronasyk på et isolat ved Wuhan barnesykehus. Bildet er tatt 6. mars.
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist

– Spedbarn kan ha større risiko for å bli syke av koronavirus enn eldre barn.

Det sier professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Anne Eskild, og Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer.

De viser til en studie fra Kina som omfatter mer enn 2000 smittede eller sannsynlig smittede barn.

De to professorene mener det er viktig at høygravide og nybakte foreldre får informasjon om at deres nyfødte barn kan være utsatt for smitte.

De reagerer på at fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad i en Aftenposten-artikkel lørdag uttalte at: «Det ser ut til at de aller yngste barna og ungdommer ikke blir så syke. Det har vi noe belegg på fra internasjonale studier.»

– Mye er usikkert med covid-19 generelt og hos spedbarn spesielt. Men å berolige spedbarnsforeldre ved å si at deres barn ikke er i risiko, slik Nakstad gjør, er etter vår oppfatning gal informasjon å gi til befolkningen, sier de to.

Aftenposten har bedt om en kommentar fra Nakstad via kommunikasjonsavdelingen i Helsedirektoratet uten å få svar.

Studie har sett på 2143 smittede barn

Eskild og Saugstad viser til en artikkel i tidsskriftet Pediatrics om 2143 smittede eller sannsynlige smittede barn i Kina.

 • Blant barna under ett år ble 10,5 prosent (40 av 379) alvorlig eller kritisk syke.
 • I tillegg hadde 33 prosent av spedbarna moderate symptomer, inkludert lungebetennelse, som kan være alvorlig for så små barn.

De yngste smittede ser dermed ut til å ha økt risiko for å bli syke, mener de to professorene.

De påpeker at det er usikkerheter ved undersøkelsen. Blant annet kjenner man ikke til hvor mange barn som totalt sett var smittet. Og mange smittede barn var kanskje ikke med i studien fordi de ikke hadde symptomer og dermed ikke ble identifisert som mulig smittede.

Folkehelseinstituttet: Tallene er usikre

Barn får stort sett mildere symptomer enn voksne. Det viser en fersk oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI) over barns rolle i spredning av koronaviruset.

Den kinesiske studien omtales også i oversikten.

FHI mener dette antagelig er det mest omfattende tallmaterialet som er publisert for øyeblikket som spesifikt ser på alvorlighet i koronasykdom blant barn.

– Det er riktig at resultatet i den undersøkelsen tyder på at de minste kan rammes hardere. Men tallene er usikre, spesielt for de minste barna, der en stor andel (71 prosent) ble diagnostisert uten testing, sier fagdirektør Atle Fretheim, som har stått for rapporten.

Ifølge FHI kan det bety at en del av de alvorlig syke barna egentlig hadde annen luftveisinfeksjon enn covid-19.

Professor Ola D. Saugstad mener man bør være føre var når det gjelder alvorlig koronasykdom blant barn under ett år.

Professor mener FHI bagatelliserer

Ola D. Saugstad er en verdenskjent autoritet innen nyfødtmedisin og også professor ved Northwestern University i Chicago. Han synes FHI bagatelliserer det som kommer frem i studien om barn under ett år.

– Det er mye vi ikke vet ennå. Vi mener man bør ha et føre-var-prinsipp når det gjelder nyfødte og spedbarn og være forberedt på at de kan bli svært syke, sier han.

– Derfor er det særlig viktig at høygravide kvinner og nyfødte barn ikke blir utsatt for smitterisiko.

Nyfødte uten naturlig beskyttelse

Anne Eskild er overlege på Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus. Hun har selv en datter som er høygravid og skal føde innen to uker.

– Det har gjort at jeg har satt meg ekstra grundig inn i forskning og det som har vært skrevet internasjonalt om gravide, nyfødte og koronasmitte, sier hun.

Anne Eskild er professor ved UiO og overlege ved Ahus. Hun mener det i dagens usikre situasjon ikke er grunnlag for å si at de aller yngste barna har liten risiko for å bli alvorlig syke.

– Vi er vant til å tenke at de nyfødte er naturlig beskyttet fordi de får med seg beskyttelse fra moren. Men slik er det ikke med det nye koronaviruset, fordi nesten ingen har vært smittet av dette tidligere, påpeker hun.

– For et nyfødt barn tar det noen uker å utvikle sitt eget immunforsvar.

– Det norske samfunnet satser enormt på at de sårbare i vårt samfunn ikke skal bli ofre for koronaviruset. De kanskje aller mest sårbare er de minste barna. I dagens usikre situasjon er det ikke grunnlag for å si at de aller yngste barna har liten risiko.

I veilederen fra Norsk barnelegeforening fra 18. mars står det: «Informasjon fra andre land tilsier at covid-19 ikke gir alvorlig sykdom hos nyfødte». Er dette feil?

– Ja, det mener jeg. Den kinesiske studien tyder på at smittede barn under ett år er særlig utsatt for å bli syke, sier Anne Eskild.

Barnelegeforeningen: – FHI tar ikke lett på det

Nestleder Astri Lang i Barnelegeforeningen er ikke enig i at FHI tar for lett på risikoen for at nyfødte barn kan smittes og bli alvorlig syke av det nye koronaviruset.

– Vi vet at nyfødte i utgangspunktet er spesielt sårbare for luftveisinfeksjoner.

Hver vinter legges mange små barn inn på sykehus, særlig med Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus). Dette er en farlig infeksjon hos de yngste barna, og mange trenger intensivbehandling med pustestøtte, påpeker hun

– Likevel anbefaler vi ikke at nyfødte holdes unna søsken, for eksempel, selv om de kan bli smittet.

– Ikke veldig høye tall

Lang sier videre at Barnelegeforeningen fortløpende følger med på det som foreligger av forskning og nye data om koronavirus.

Om den kinesiske studien sier barnelegen:

– 7 av 379 barn under ett år ble svært kritisk syke under utbruddet, ytterligere 33 hadde besværet pust eller lav oksygenmetning. Dette er i seg selv ikke veldig høye tall, folketallet og størrelsen på epidemien tatt i betraktning.

– Det er også kun en tredjedel av barna i denne studien som har fått bekreftet covid-19 som årsak til sine symptomer, så vi vet ikke om de syv faktisk har koronavirus, eller om det for eksempel kan være RS-virus, påpeker hun.

– Så langt vi vet pr. i dag, er det globalt kun ett barn under ti år som har dødd av koronavirusinfeksjon. Dette er i seg selv forbausende. Barnet hadde også en annen underliggende sykdom, sier Lang.

– I en artikkel fra USA i forrige uke går det frem at av ca. 2500 pasienter med påvist covid-19-infeksjon var ingen av pasientene under 20 år døde eller hadde behov for intensivbehandling.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  En 90 minutters kraftanstrengelse

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5