10 av 12 politidistrikter har anmeldt personer for brudd på smittevernloven eller å ikke ha fulgt karantenebestemmelsene

Personer i karantene drar på fest. Andre hoster på folk og hevder å være smittet.

Politi og toll passer på grensen til Sverige ved Svinesund. Ett av flere grep for å begrense smitten av det nye koronaviruset.

Det er snart to uker siden regjeringen varslet de mest inngripende tiltakene i fredstid, med blant annet stenging av alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler.

Kort tid etter kom Riksadvokaten med retningslinjer for hvordan politiet og påtalemyndigheten skal håndtere brudd på smittevernloven.

Les hele saken med abonnement