19 eksstatsråder ber Norge hente flyktningbarn fra Moria-leiren

19 tidligere statsråder og statsministre fra alle partier utenom Frp ber regjeringen ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum i Venstre startet oppropet.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) tok initiativ til oppropet, og tidligere utenriksminister Knut Vollebæk har koordinert aksjonen.

I oppropet sier underskriverne at de er kjent med «oppropet fra flere titusener av norske innbyggere og en rekke frivillige organisasjoner om å bidra til en felles innsats om hente ut mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos.»

«Vi støtter hensikten i dette oppropet. Vi er også kjent med meldinger om at flere europeiske land har besluttet å hente ut enslige mindreårige fra flere leire i Hellas, bl.a. har den tyske regjering besluttet å starte med å hente ut 50 enslige mindreårige barn (av i alt 350-500). Samtidig henter Luxembourg 12.

Vi vil oppfordre norske myndigheter til å følge opp det tyske initiativet og hente ut vår andel av en slik europeisk innsats.», heter det.

KrFs tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (t.v.) og statsminister Kjell Magne Bondevik ber regjeringen ta imot barn fra flyktningleiren i Hellas.
Tidligere kulturminister Anne Enger (Sp) støtter oppropet.

Ba regjeringen hente hjem IS-mødrene og barna

Disse tidligere statdsrådene har underskrevet oppropet:

 • Helen Bjørnøy (SV)
 • Kjell Magne Bondevik (KrF)
 • Laila Dåvøy (KrF)
 • Odd Einar Dørum (V)
 • Anne Enger (Sp)
 • Kari Gjesteby (Ap)
 • Bjørn Tore Godal (Ap)
 • Kirsti Kolle Grøndahl (Ap)
 • Åslaug Marie Haga (Sp)
 • Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
 • Ellen Horn (Ap)
 • Hilde Frafjord Johnson (KrF)
 • Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
 • Åse Maria Kleveland (Ap)
 • Eldbjørg Løwer (V)
 • Victor Norman (H)
 • Tove Strand (Ap)
 • Inga Marte Thorkildsen (SV)
 • Knut Vollebæk (KrF)

Den samme gruppen sendte et opprop i august i fjor og ba regjeringen hente hjem de norske IS-kvinnene med barn.

Høyres tidligere arbeidsminister Victor Norman har signert oppropet.

– Svarene kom momentant fra alle sammen: Dette er jeg med på. Dette ønsker vi å støtte opp om, sier Knut Vollebæk.

– Hvor stor er Norges «andel» av flyktningbarna?

– Det er vanskelig å si. Hvis du regner ut fra befolkningen, ligger det mellom 20 og 30 personer. Det er ikke et stort antall.

– Vi vil gjerne støtte opp om de frivillige organisasjonene. Men det er ikke lett å tenke seg at vi kan ta imot en stor gruppe mennesker i dagens situasjon. Men 20 barn, det kan vi greie. Hvis der er politisk vilje, er det mulig å få til, sier han.

Tidligere kulturminister Åse Kleveland (Ap) har signert oppropet.

Vollebæk: Dreier seg om politisk vilje

– Det ville ha skjedd med deg som utenriksminister?

– Det er litt lettvint å si det. Men vi kan sammenligne med situasjonen i 1999 da vi tok imot 6000–7000 kosovoalbanere. Da ringte USAs viseutenriksminister og spurte:

– Knut, kan du hjelpe meg? Vi opprettet en luftbro. Det er mest snakk om politisk vilje. Det er ikke umulig å tenke seg at vi kunne gjort det igjen, sier Vollebæk, og bekrefter at Frps eksstatsråder ikke ble invitert til å signere.

– Eks-politikere som nyter glade dager med mindre ansvar, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon -Engen-Helgheim om underskriverne.

– Nei, det skal de slippe, sier han.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sier at gruppen bare spør personer de vet støtter oppropet.

– Det er et triks de politiske asylaktivistene bruker. Det er flittige folk som jobber hardt og kreativt for å påvirke folk til å velge feil løsninger. De har et tunnelsyn på at det eneste nyttige er å hente folk til Norge selv om alle eksperter mener det er den dårligste måten å hjelpe på, sier han.

– Vil fremstå som snille personer

– Flere andre land har vedtatt å ta imot barn?

– Det har Tyskland gjort før, og det ble starten på en aslykrise som kom helt ut av kontroll. Når Tyskland sier at de skal ta ansvar, er det all grunn til å være enda mer på vakt enn før, sier Engen-Helgheim.

Han karakteriserer underskriverne «som eks-politikere som nyter glade dager med mindre ansvar og vil fremstå som snille og gode personer».

– Frp er opptatt av å være ansvarlige, sier han.

– Bondevik-regjeringen tok imot kosovoalbanere?

– Det var en helt annen situasjon. De visste at det var reelle flyktninger. De som nå sitter i overfylte leire har vært trygge i Tyrkia, og burde vært der. De har helt uten grunn reist over til Hellas. Henter vi ut dem, er det flere som vil prøve å komme etter, mener Frp-politikeren.

Regjeringen: Ikke aktuelt nå

Aftenposten ba om en kommentar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Utenriksdepartementet henviser til justisdepartemetentet som har ansvaret for innvandringspolitikken.

Statssekretær Hilde Barstad i justisdepartementet sier at det ikke er aktuelt for regjeringen å hente ut folk fra leirene i Hellas nå.

– Situasjonen i Hellas, og særlig på de greske øyer, gir grunn til bekymring. Jeg har stor forståelse for at mange engasjerer seg i situasjonen der. I likhet med andre land i Europa, følger vi situasjonen i Hellas tett.

– På grunn av den pågående, ekstraordinære situasjonen, kan ikke Norge respondere på forespørsler om relokalisering av asylsøkere fra Hellas nå. Om det er aktuelt å tilby relokaliseringsplasser når koronasituasjonen har stabilisert seg, må vi vurdere når den tid kommer, skriver Barstad.

Hun sier det er «avgjørende å bygge opp asylsystemet og kapasiteten i Hellas, slik at det blir robust nok til å håndtere og asylsøkere på en god og effektiv måte.»

– Norge har lenge gitt betydelig bistand til slik håndtering. De neste årene vil Norge bidra med 33 millioner euro til dette arbeidet, og da særlig rettet mot sårbare grupper, herunder enslige mindreårige asylsøkere, skriver hun.