Norge

Test flest mulig, var budskapet. Nå går koronatestingen ned i Norge.

Koronatestingen i Norge går kraftig ned. Siste uke gikk antallet tester i snitt ned med 38 prosent.

Den siste uken har koronatestingen i Norge sunket igjen. Foto: Ted S. Warren / AP

 • Per Anders Johansen
  Journalist

Et av de viktigste tiltakene for å klare å få kontroll på koronaviruset, er massiv testing.

– Test, test, test, lød en sterk oppfordring fra direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det samme oppfordret leger og forskere i Italia, som viste til at testing var svært viktig for å oppdage skjulte smittebærere.

Etter å ha gjort meget få tester de første ukene etter at koronaviruset ble påvist i Norge, klarte helsemyndighetene å trappe opp testingen kraftig.

Den siste uken har imidlertid antallet tester gått ned igjen.

Så mye er testingen trappet ned

12. mars vedtok Helsedirektoratet og Regjeringen historiske og strenge tiltak som stengte ned store deler av Norge. Samtidig ble utstrakt testing fremhevet som et viktig grep i kampen mot epidemien.

En av årsakene er at mange personer blir smittet uten at de utvikler noen symptomer.

 • De neste 12 dagene frem til regjeringen bestemte seg for å forlenge tiltakene til over påske, ble 60.100 personer testet. I denne perioden ble om lag 5010 personer testet i snitt hver dag, de fleste pasienter og helsearbeidere.
 • Siden 25. mars er 23.600 personer testet, et snitt på 3100.

Det betyr at testingen har gått ned med 38 prosent den siste uken.

Folkehelseinstituttet bekrefter at man har vært nødt til å redusere koronatestingen. Derfor er kriteriene for testing i Norge innskjerpet overfor kommunene og sykehusene.

Kan få følger for tiltakene

Færre tester kan få alvorlige konsekvenser.

Forrige uke sa Helsedirektoratet at opprettholdelse og utvidelse av tester er avgjørende for å slippe opp på de strenge smitteverntiltakene.

«Dersom tiltak slippes opp, er det et avgjørende suksesskriterium at det opprettholdes/utvides testaktivitet i samfunnet slik at man raskt kan identifisere og isolere smittede personer og drive smitteoppsporing», konkluderte Helsedirektoratet.

Mangelen på utstyr og kapasitet gjør at det nå hver søndag er et svært viktig møte i direktoratet, hvor testressursene blir fordelt.

Deretter får de ulike laboratoriene vite hva de kan bruke den kommende uken.

En koronatest utføres ved Aker sykehus i Oslo. Det gjennomsnittlige antallet koronatester har gått ned med 38 prosent den siste uken i Norge på grunn av manglende kapasitet. Foto: Stein Bjørge

Hvorfor testes færre?

Folkehelseinstituttet (FHI) peker på flere årsaker til at man ikke klarer å teste like mange mennesker. Det er blant annet begrenset tilgang til disse ressursene:

 • kapasitet på testutstyr.
 • personell som kan gjennomføre tester.
 • reagenser som brukes til å forberede analysen.
 • maskiner som kan analysere.

– Dette dreier seg om kapasitet for å gjennomføre tester, både når det gjelder reagenser, personell og beskyttelsesutstyr. Det er mange faktorer som skal falle på plass, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Hun viser til at Norge tester flere enn mange andre land.

– Det er konkurranse på det internasjonale markedet om både reagenser, beskyttelsesutstyr og annet som trengs for å gjennomføre tester. Det jobbes det veldig godt med for å bygge enda større testkapasitet.

Reagenser er stoffer som brukes til kjemisk påvisning av andre stoffer.

– Hva er egentlig testkapasiteten i Norge?

– Det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg ikke tall på her og nå.

For å øke kapasiteten ser helsemyndighetene nå også på muligheten for nye former for samarbeid med næringslivet.

Risikerer ny smittebølge

Omfattende testing burde vært den viktigste delen av hele Norges strategi i kampen mot korona, mener Lars Vatten, professor i epidemiologi ved NTNU. Testingen må være på et høyt nok nivå for at samfunnet kan åpnes igjen, argumenterer han.

– Lemper man på tiltakene uten et godt alternativ, vil det bare komme en ny bølge.

At beredskapen ikke var på plass, bidro til at regjeringen ikke hadde annet valg enn å stenge deler av samfunnet 12. mars, mener Vatten.

Alternativet ville vært å bruke kreftene på testing, oppsporing og isolasjon, poengterer han.

Nå bør testkriteriene i Norge endres, ifølge professoren. Han viser til Island, som har startet massetesting befolkningen. Testingen har avdekket at mange koronasmittede ikke har hatt symptomer.

– Det betyr at mange, trolig spesielt i Oslo, er smittet uten å vite det. De er i stand til å smitte folk, sier Vatten.

Laboratorier oversvømmes

Det er ikke nødvendigvis så enkelt å øke testkapasiteten raskt på kort tid, fremholder smittevernforsker Jörn Klein.

Laboratoriene «oversvømmes» av prøver og kan fort bli en flaskehals. Kapasiteten på laboratorier er en utfordring i Norge, ifølge Klein.

At mange syke ikke er testet, betyr at vi ikke har kontroll på smittespredningen, mener forskeren ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Da er det lite trolig at vi kommer unna en midlertidig full nedstengning i samfunnet. Dersom tiltakene oppheves før vi har kontroll, vil smittespredningen mest sannsynlig på nytt eskalere, sier han.

Det aller viktigste å få på plass, kan imidlertid bli antistoff-tester, fastslår Klein. Slike tester kan vise hvem som allerede har hatt koronaviruset. Dermed vil man vite mer om hvor mange i samfunnet som er immune

– Ingen har reagenser for mer enn to uker

Ved Drammen sykehus har man testet 6000 personer.

– Det er rasjonering på testreagenser til Norge. Hver uke blir det rasjonert, sier leder for avdeling for laboratoremedisin ved Vestre Viken sykehus, Trude Steinsvik.

– Det er ingen laboratorier i Norge som har reagenser for mer enn to uker frem i tid.

– Det er mangler på prøvetakingsutstyr og reagenser i hele verden. I Vestre Viken har vi på rekordtid gjort en stor jobb med å finne utstyr fra alternative leverandører, og vi har god kapasitet fremover.

Hun mener rasjoneringen er helt nødvendig for å sikre at offentlig sykehus er i stand til å gjøre livsviktig diagnostikk.

– Ved de offentlige sykehusene har vi ansvaret for de sykeste pasientene. Reagensene som benyttes til koronadiagnostikk, er nødvendig også for mange andre genanalyser. Derfor må det prioriteres. Det forventes også utfordring med leveranse til Norge av andre reagenser i tiden fremover, så prioriteringer fra Helsedirektoratet kan bli nødvendig på flere områder.

Stavanger universitetssjukehus opplyser til Stavanger Aftenblad at de har redusert analysen av tester fra 500 til 200 per dag. De skulle fått en ny maskin for å analysere flere, men vet nå ikke når den kommer.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. NORGE
  Publisert:

  Folkehelseinstituttet bommet kraftig på smittetall i julen

 2. NORGE
  Publisert:

  Syv av ti kommuner i Norge har svært liten eller ingen smitte: – Situasjonen forsvarer ikke så strenge tiltak

 3. NORGE
  Publisert:

  Mange unge søker hjelp. Politiet bekymret for utenforskap og ensomhet.

 4. NORGE
  Publisert:

  Fra mandag må reisende koronateste seg på grensen. Ellers vanker bøter.

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Mandag legger hun frem nye tiltak. Jeg tror jeg vet hva hun vil si.

 6. NORGE
  Publisert:

  Pfizer reduserer vaksineleveransene til Norge