Politivarsler kalte saken et justismord. Nå blir familievoldssak gjenopptatt.

Han har sonet syv måneder for familievold. Oslopolitiet har fått flengende kritikk for dårlig etterforskning. Mandag fikk mannen beskjed om at saken hans vil bli gjenopptatt.

Han sonet syv måneder for familievold. Nå blir saken gjenopptatt.

Aftenposten møtte mannen i et fengsel på Østlandet mens har fortsatt satt på soning av syv måneder for familievold. Mannen ble dømt i to instanser etter at han i april 2014 ble anmeldt etter et samlivsbrudd.

– Det er helt utrolig å oppleve dette etter seks års kamp. Det er en enorm lettelse at saken nå skal gjenopptas, sier mannen til Aftenposten mandag. Han hadde da akkurat fått beskjeden fra Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.

Politiet i Oslo, som etterforsket saken, har blitt kraftig kritisert av det internasjonale konsulentselskapet PwC. Tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet, Pål K. Lønseth, ledet granskningen av politiets arbeid.

PwCs granskning ble bestilt av oslopolitiet etter at daværende politibetjent Lill-Karine Nielsen i 2016 varslet internt om det hun karakteriserte som et justismord og slett etterforskning ved Oslo politidistrikt.

– Jeg registrerer at PwC-rapporten inneholder svært mange av de punktene jeg faktisk varslet om, sa hun til Aftenposten da PwC-rapporten ble kjent.

Lill-Karine Nielsen varslet internt om det hun omtalte som et justismord.

– Uegnet som politi

Etter at hun slo alarm internt i oslopolitiet, opplevde hun det som skjedde etterpå som at hun ble frosset ut og forsøkt sparket.

– Det skjedde mye som ikke var greit, sier hun.

I dag er Nielsen ansatt som etterforskningsleder samme sted.

Den voldsdømte mannen satt på soning da PwC-rapporten ble kjent, og Lill-Karine Nielsen var klar på at de nye opplysningene burde ført til at han ble løslatt.

– Men det ble jeg ikke, jeg måtte sone ferdig, til tross for at opplysningene som i dag han ført til at saken skal gjenopptas forelå på det tidspunktet, sier mannen.

Daværende visepolitimester Sveinung Sponheim avviste at rapporten dannet grunnlag for å bringe en sak om soningsavbrudd inn for kriminalomsorgen.

Advokat John Christian Elden er glad på sin klients vegne.

– Det er positivt at saken nå er gjenåpnet. Forholdene som Lill-Karine Nielsen har påpekt og nye opplysninger som er kommet til, viser at saken må behandles på nytt, sier han.

Lot vitne få saksdokumenter

I PwC-rapporten, som ble hemmeligholdt av Oslo-politiet, går det frem at et vitne i saken hadde fått utlevert en kopi av en politianmeldelse, uten at det var fremmet noen innsynsbegjæring.

Det førte til at et sentralt vitne fikk lese detaljer i saken før vedkommende selv ble avhørt. Forklaringen som vedkommende etterpå selv ga til politiet ble tillagt avgjørende vekt både i tingretten og i lagmannsretten.

«Det må ansees som en svakhet ved den aktuelle etterforskningen, og et kritikkverdig forhold, at man har utlevert politidokumenter uten at denne vurderingen er gjort på en slik måte at den lar seg etterprøve», heter det i rapporten.

Advokat John Christian Elden påklaget Spesialenhetens avslag til Riksadvokaten.

Spesialenheten henla

Den domfelte mannen anmeldte flere tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for tjenestefeil. Men Spesialenheten for politisaker mente det ikke var rimelig grunn til å undersøke om oslopolitiet hadde handlet straffbart og henla saken.

Advokat John Christian Elden påklaget henleggelsen til Riksadvokaten og viste blant annet til PwC-rapportens kritikk.

Det førte til at Riksadvokaten ga marsjordre til Spesialenheten. I brevet fra Riksadvokaten står dette:

«Det underrettes om at Riksadvokaten 16. november 2017 har omgjort henleggelsesbeslutningen og bedt om at det iverksettes etterforskning (...) Endelig påtalevedtak vil bli truffet.»

Spesialenheten etterforsket saken, men henla den igjen i november 2018 som intet straffbart forhold.