Norge

Nordmenn holder koken på jobb

Karrièreekspert Mette Manus trekker frem at arbeidsmarkedet er så bra her til lands at vi ikke er redd for å skifte jobb eller yrke. (illustrasjonsbilde)

Ola og Kari Nordmann trives tilsynelatende godt i jobbene de har. Så godt at bare én av ti ønsker å bytte yrke. Det er rekordfå sammenlignet med andre europeiske land.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Les også:

Bare én av ti norske arbeidstagere føler et sterkt behov for å gjøre noe helt annet enn det de arbeider med i dag. Ikke i noe annet europeisk land er behovet for å skifte kurs på karrièren så lite som her hjemme.

Det viser en arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomført av Randstad, et internasjonalt selskap innen rekruttering, bemanning og HR.

Tyrkia på bunn

Også blant arbeidstagere i Danmark og Sverige er behovet for å skifte beite lite, henholdsvis 13 og 15 prosent av de spurte har behov for det.

Men sammenlignet med andre europeiske land, er gapet større: I Tyrkia svarer så mange som fire av ti at de vil bytte yrke, og i Hellas svarer to av ti det samme.

Familievennlige arbeidsplasser

Mette Manus, karrièrecoach og jobbekspert i Aftenposten, tror nordmenn har et godt arbeidsmiljø sammenlignet med mange land, og at det kan forklare resultatene.

— En god del ledere begynner å bli mer bevisst på trivselen til de ansatte, og gir muligheter for utvikling og medbestemmelse på arbeidsplassen. Det er nok mer utbredt enn i mange andre land, og gjør at norske arbeidstagere i stor grad trives på jobb, sier Manus.

Hun trekker også frem at norsk arbeidsliv er mye mer familievennlige enn i mange land.

— Det er mulig å kombinere jobb med familieliv og andre interesser, det også har en stor innflytelse på hvor tilfreds vi er med yrket vi har, mener Manus.

Godt arbeidsmarked

En annen forklaring kan være det gode arbeidsmarkedet vi har i Norge.

- Fordi arbeidsmarkedet er så bra her til lands, er vi ikke redd for å skifte jobb eller yrke. Hvis vi er på feil sted, så gjør vi som regel noe med det. I land med høy ledighet er derimot mange tvunget til å bli der de er, selv om de ønsker å bytte jobb eller yrke, sier Manus.

Mest behov for å gjøre noe helt annet, Europa, tre på topp:

1. Tyrkia 40 prosent
2. Hellas 21 prosent
3. Ungarn 19 prosent

Minst behov for å gjøre noe helt annet, Europa, tre på bunn:

1. Norge 10 prosent
2. Spania 11 prosent
3. Belgia, Luxembourg 12 prosent

Les også

  1. Yngre ansatte opplever mindre glede og mening

  2. Ansatte friskere av å trene enn av å ha fri

  3. Flest nye jobber i privat sektor