Gjellestadskipet mest sannsynlig fra tidlig vikingtid

Gjellestadskipet i Halden er under hurtig nedbrytning. Arkeologene mener det trengs snarlig utgraving – og klima- og miljøministeren deler det synet.

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud (t.v.) ved Kulturhistorisk museum ved UiO viser fram en liten trebit fra kjølen til Gjellestadskipet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og riksantikvar Hanna Geiran under en pressekonferanse i Klima- og miljødepartementet.

Skipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018. I løpet av to uker i august og september i fjor ble det gjennomført forundersøkelser på skipsgraven. Da ble det kjent at kjølen var funnet i god stand.

De første undersøkelsene av skipets tilstand er nå ferdige og ble presentert fredag.

Skipet er blitt datert, og det kan tidligst ha blitt bygget i år 733 e. Kr., men er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid. Prøver viser at bevart treverk i skipet er angrepet av sopp. Det er derfor under «hurtig og gjennomgripende nedbrytning», ifølge en foreløpig rapport som er overlevert til Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren.

Oksygen bryter ned

Årsaken til nedbrytningen er senkning av grunnvannsspeilet som tillater oksygen å trenge helt ned til kjølen av skipet.

Hvorvidt det skal bli en større utgraving, skal diskuteres i tiden som kommer. Rapporten konkluderer med at en snarlig utgraving anbefales for å sikre kunnskaps- og formidlingspotensialet.

– Vi mener det er på sin plass med en større utgraving av hele jordet, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen i Viken fylkeskommune.

Åpner for større utgraving

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det må en utgraving til, særlig siden dette er noe Riksantikvaren tydelig anbefaler.

– Her vil mye bli borte med mindre vi gjennomfører større utgravinger i løpet av ganske kort tid, sier han til NTB.

– Et vikingskip er så viktig for norsk historie, og vi har et internasjonalt ansvar. Når det ikke lenger er et alternativ å la det bli tatt vare på gjennom å være i bakken, handler ikke dette om vi skal gjennomføre en utgraving, men om når, hvordan og i hvilket omfang det skal gjøres, fortsetter Elvestuen.

Det er tidligere funnet til sammen tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet ble gjort for over 100 år siden, da Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880, mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.

Kan være annen type

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum hadde fredag med seg en liten bit av kjølen på skipet. Kjølen er mindre enn hva den er på Gokstad- og Oseberg-skipene, og dette kan bety at skipet på Gjellestad er av en litt annen type. Dette er det imidlertid for tidlig for arkeologene å slå fast.

Riksantikvar Hanna Geiran poengterer at det faktisk er 114 år siden sist et vikingskip ble gravd ut her i landet, og at teknikkene har utviklet seg enormt siden den gangen.

– Vi har potensial til å finne ut så mye mer og få mer kunnskap. Det kan gi oss resultater vi kan lære mye av. Vi kan få et helt annet bilde av livet som menneskene levde på dette stedet, sier hun til NTB.