Mange døde i MC-ulykker i sommer

Motorsyklister utgjør flertallet av de omkomne på norske veier i sommer. Elleve av de 18 som døde i trafikken i juni og juli, kjørte motorsykkel.

Elleve av de 18 som døde i trafikken i juni og juli, kjørte motorsykkel.

Av de elleve motorsyklistene omkom sju i utforkjøringer. To av dødsulykkene skjedde etter at motorsykkelen gjennomførte en forbikjøring.

Gjennomsnittsalderen blant de omkomne er relativt høy. Ni av de elleve var i aldersgruppen 40 til 59 år, viser tall fra Vegvesenet.

– Dette er svært foruroligende tall, sier avdelingsdirektør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Vegvesenets ulykkesanalysegruppe skal gjennomgå alle ulykkene, for å kartlegge årsaker og eventuelle sammenhenger.

– Det er for tidlig å si noe om hva økningen beskyldes, eller om det vi ser er en trend, sier Ranes.

I alt ni personer omkom på norske veier i juli, fire kvinner og fem menn. I årets sju første måneder har 60 personer mistet livet, det er fire flere enn i samme periode i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen.

– Det synes ikke å være noen endring som kan tilskrives koronaviruset, sier Ranes.

I andre europeiske land har antallet omkomne i trafikken gått til dels kraftig ned i 2020, som resultat av koronapandemien. De norske tallene ligner derimot nabolandene Sverige og Danmark, hvor man også har registrert liten eller ingen endring sammenlignet med fjoråret.