Norge

Nødnettet var nede i store deler av Østlandet

På store deler av Østlandet har nødnettet vært nede tirsdag grunnet feil under vedlikehold hos leverandøren.

  • Thomas Spence

SISTE:melder VG at DSB har bekreftet at feilen skal være rettet og nettet oppe igjen.


– Feilen oppsto i forbindelse med vedlikeholdsarbeid hos leverandøren, sier seksjonssjef Jørn Schelderup i politidirektoratet til VG. 02800 og 112 fungerte som normalt.

Feilen førte til at nødsentralene og ressursene ute i felt hadde redusert evne til å kommunisere på Nødnett, og måtte bruke andre kommunikasjonsmidler.

Feilen oppsto i forbindelse med planlagt vedlikehold hos leverandøren, og Motorola og DSB jobbet for å løse feilen.

Nødnettet

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. (NTB).

Les mer om

  1. Nødnett