Nasjonalt senter for e-helseforskning: Ble ikke bedt om råd i arbeidet med landets største e-helseprosjekt

I Tromsø sitter et forskningsmiljø med over 80 mennesker som jobber med e-helse. De sier at de ikke er blitt involvert i statens planlegging av det største e-helseprosjektet i norsk historie og fremmer sterk kritikk mot planene.

Nasjonalt senter for e-helseforskning holder til i forskningsparken i Tromsø. Her er forsker Maryam Tayefi, stipendiat Dillys Larbi, avdelingsleder Anne Torill Nordsletta og forsker Unn Sollid Manskow.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver senterledelsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) at kunnskapsmiljøer og akademia «i svært begrenset grad» er blitt tatt med i vurderingene Direktoratet for e-helse har gjort i arbeidet med Akson-prosjektet (se faktaboks).

Akson skal knytte Helse-Norge sammen gjennom en felles journal- og samhandlingsløsning. Den totale kostnaden er for anskaffelse og innføring er beregnet til 22 milliarder kroner frem mot 2040. Det gjør det til det største digitaliseringsprosjektet i norsk historie.

Les hele saken med abonnement