– Når får vi utbetalt dagpenger?

Og hvor koronasyk var arbeidsministeren egentlig? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen og Navs beredskapssjef Yngvar Åsholt svarte på Aftenposten-lesernes spørsmål.

– Vi skal gjøre vårt beste for at arbeidsplassene og næringslivet kommer seg så godt gjennom krisen som mulig, lover arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.
  • Solveig Ruud
Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også:

Dagpenger og kapasitet

Jeg ble permittert i midten av mars og har enda ikke mottatt noe fra Nav. Ikke en gang en bekreftelse på at de har mottatt søknad om dagpenger. Når kan man se for seg å få tilbakemelding fra Nav? Og når får man utbetalt dagpenger? To måneder uten inntekt er ikke så lett.

Vi jobber så raskt vi kan. Vi har for tiden mange henvendelser, og saksbehandlingstidene vil endre seg. Det blir ikke sendt ut bekreftelse på at vi har mottatt søknad om dagpenger, men du vil ha mottatt en kvittering på innsendt søknad, dersom dagpengesøknaden din er sendt elektronisk.

Vi behandler dagpengesøknader fortløpende, men akkurat nå er det vanskelig å beregne saksbehandlingstiden på grunn av det store antallet søknader.

Utrolig at Kina setter opp et sykehus i løpet av ti dager, mens Nav ikke klarer å lage et skjema til lønnskompensasjon på nesten to måneder. Det er vel ikke akseptabelt at det tar to måneder? Sett inn ressurser for å fikse det.

​Forstår at du spør, og Nav jobber på spreng for å løse problemene. Dette er veldig alvorlig for mange. Derfor er det også opprettet en forskuddsordning for dagpenger, og Nav vil i en periode kunne praktisere reglene for sosialhjelp mer fleksibelt enn vanlig.

Når det er sagt, dette er langt mer komplisert enn å lage et skjema. Nav skal utvikle en helt ny løsning og lage helt nye systemer. Både jusen og det tekniske er vanskelig, og slike prosesser tar normalt fra seks måneder til et år. Nå skal det gjøres i løpet av noen få måneder.

Nav har fått 200 millioner ekstra allerede, og vil få enda 700 millioner til.

Nav rekrutterer nye saksbehandlere, forteller beredskapsleder Yngvar Åsholt.

Siden Navs dagpenge-avdeling sikkert sliter med å behandle så mange søknader på så kort tid: Hvorfor prioriterer de ikke å ansette nye saksbehandlere?

Vi er i full gang med å rekruttere nye saksbehandlere. 1607 personer har søkt, 131 intervjuer er gjennomført og 94 er ansatt så langt. ​

Permitteringer, jobb og tiltak

Jeg er permittert, men er bedt om å jobbe litt. Hvordan skal jeg forholde meg til det? Kan arbeidsgiver be meg om å jobbe mens jeg er permittert?

Det korte og enkle svaret på det er nei. Du kan ikke jobbe i bedriften mens du er permittert. Så sant ikke bedriften betaler deg vanlig lønn og du trekker dette fra på meldekortet, da.

Hva er planen for folk på tiltak/arbeidstrening? Åpnes det snart igjen?

Ja, Nav vil åpne opp for tiltak og arbeidstrening (selvfølgelig innenfor smittevernreglene) der det er mulig i nær fremtid. Jeg er opptatt av at Nav også må komme i gang med den vanlige virksomheten sin igjen.

Jeg jobber i reiseliv. Når blir det vurdert å forlenge permitteringsperioden?

Både for dem som ble permittert før korona og hvis dagpenger går ut nå i juni, og for alle andre permitterte og dagpengemottagere, har vi nå forlenget til ut oktober. Så vil vi så raskt som mulig komme tilbake med eventuelle nye endringer og utvidelser. Men vi må bruke litt tid på å vurdere dette.

På Colosseum kino, Europas største kino, ble alle ansatte helt eller delvis permittert.

Studier, studenter og nyutdannede

Fordrer koronaen at man må tenke nytt om arbeidende studenters rett til dagpenger?

I en krise må vi finne kriseløsninger, men generelt synes jeg systemene våre fungerer godt. Men det er også slik at noen kan falle mellom stolene. Studentene får rett til ekstra lån fra Lånekassen, men permitterte studenter kan også ha rett til lønnskompensasjon fra dag 3–20 selv om de ikke har rett til dagpenger. Denne ordningen er ikke på plass ennå, men den kommer.

Vår sønn er nyutdannet sivilingeniør og arbeidsmarkedet har stoppet helt opp. Han har vel ikke krav på noe som helst fra Nav og forsørges av oss foreldre. Er det noen støtteordninger for unge i samme situasjon?

​Våre støtteordninger er knyttet til tidligere arbeidsinntekt. Grensen for å kunne motta dagpenger er senket til 0,75G (ca 75.000) i forbindelse med koronakrisen. Har du lavere inntekt enn det, er alternativet økonomisk sosialhjelp.

Kan man få dagpenger ved f.eks. 50 prosent permisjon og begynne et deltidsstudium?

Vi har nylig endret regelverket for kompetanseheving/utdanning ved siden av dagpenger. Litt avhengig av situasjonen din, så kan det være mulig. Sjekk med Nav for detaljene.

Konsekvenser for vanskeligstilte

Hvordan blir arbeidslivet for vanskeligstilte på kort og langt sikt?

Vi skal gjøre vårt beste for at arbeidsplassene og næringslivet kommer seg så godt gjennom krisen som mulig. Men dessverre er det også slik at kriser ofte rammer hardest for dem som har det vanskelig fra før. Også det må vi motvirke, blant annet gjennom å gjøre det enklere å ta utdanning eller ny kompetanse for dem som er på dagpenger.

Hvordan vil Nav jobbe for at de som allerede sto utenfor arbeidslivet da koronaen kom, ikke skal bli liggende nederst i bunkene når tusenvis av nye arbeidsledige ber om bistand? Nav må ha en plan for å hindre at det skjer!

For oss i Nav blir det viktig å bruke ressursene slik at personer som ikke trenger særskilt bistand, søker jobb på egen hånd. Vi jobber nå med å lage strategier og prioriteringer som skal sikre at de som trenger vår bistand mest, også skal komme først i en periode med høy ledighet. Vi jobber også med å oppbemanne Nav-kontorene for å håndtere de økte oppgavene.

Foreldrepermisjon

Jeg skal ta ut pappapermisjon til høsten, men det er stor sannsynlighet for at jeg blir permittert før den tid. Hvis jeg blir permittert fra jobben f.eks. i juni frem til pappapermisjonen, vil da dagpengene jeg får av Nav være en del av beregningsgrunnlaget for hvor mye penger jeg får utbetalt av Nav under pappapermisjonen? Eller vil min vanlige lønn være beregningsgrunnlaget? Jeg har vært fast ansatt og i full jobb der jeg jobber nå de siste årene.

Da blir dagpenger med i beregningsgrunnlaget. Beregningen gjøres på skjæringstidspunktet for rett til ytelsen. Et alternativ vil derfor kunne være å søke om og starte perioden før man blir permittert, og så utsette resten av permisjonen til høsten. Men da MÅ man huske å søke utsettelse, ellers går perioden tapt i sin helhet.

Har det vært tenkt å gjøre noe rundt fleksibiliteten på fordelingen av barselpermisjon? Hvis mor eller far er i barselpermisjon og den andre blir permittert, så vil det jo vært mest fornuftig om den som er permittert kan overta den andres permisjon og være hjemme med barnet. På den måten jobber de som har en jobb og man unngår at begge to blir gående hjemme.

Vi har endret reglene slik at man lettere kan dele omsorgsdager (hjemme-med-sykt-barn-dager). Jeg forstår godt ideen bak forslaget ditt. Disse reglene ligger ikke i Arbeids- og sosialdepartementet, men jeg skal tenke litt på det.

Bent Skogli er daglig leder i Halden Taxi. Han mener at regjeringens kompensasjonsordning ikke strekker til.

Selvstendig næringsdrivende

Hvor lenge vil ordningen med kompensasjon for manglende omsetning for selvstendig næringsdrivende og frilansere vare?

Det er ikke satt noen sluttdato nå. Tommelfingerregelen er at disse ordningene er midlertidige, men de vil også vare så lenge situasjonen krever det.

Når det gjelder kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende, var beskjeden først at det ville beregnes ut ifra siste tre års næringsinntekt. Dette ble senere endret til å gjelde kun næringsinntekt i 2019. En kunstnerøkonomi kan svinge drastisk, og man sparer opp fra et godt år til et med færre oppdrag. Vil det være mulig å få søke på kompensasjonsordningen med utgangspunkt i de siste tre års inntekt og få en manuell behandling hos Nav?

Endringen du nevner ble rett og slett gjort for å få ordningen på plass så raskt som mulig, rent teknisk. Første prioritet har vært å få utbetalinger ut raskt. Så er det dessuten en problemstilling knyttet til nyoppstartede, men det var ikke et hovedpoeng. Det er slik i alle disse ordningene som måtte på plass i rekordfart, at ikke alt treffer alle, og vi må hele tiden se på om noe skal endres og forbedres. Men så må det gjøres på en måte som ikke skaper ytterligere press på Nav.

Særlig kunstnere kan være i en situasjon hvor fjoråret ikke gir et representativt bilde av inntekten. Vi har hatt møter med kunstnerorganisasjonene om dette. Jeg kan ikke love noe, men vi har ingen prestisje knyttet til saken. Alt handler om Navs kapasitet og hvordan vi kan få systemene til å fungere best mulig og raskest mulig.

Først og fremst bekrefter koronakrisen at også våre moderne samfunn er sårbare. Torbjørn Røe Isaksen

Statsrådens lærdom og sykdom

Never waste a good crisis, er det sagt. Hva vil du ta med deg fra koronakrisen, Torbjørn Røe Isaksen?

Jeg vil selvfølgelig vaske hendene oftere i all fremtid, men først og fremst bekrefter koronakrisen at også våre moderne samfunn er sårbare. Nå er det korona, men det gjelder også beredskap mot terror, forsvarspolitikken og økonomien vår. Så har vi kraft til å bruke hundrevis av milliarder ekstra når krisen treffer, men vi må passe på at ikke forholdet mellom offentlig sektor og privat næringsliv blir for skjevt fremover.

Dette er litt på siden, Torbjørn Røe Isaksen, men hvor syk var du egentlig da du hadde korona? Og hvordan var det?

Jeg var ikke veldig syk. Først hadde jeg det jeg vil kalle en mild forkjølelse, så vidt jeg vet, ikke noe feber eller slikt. Da jeg ble testet (fordi en nær medarbeider hadde fått påvist viruset), følte jeg meg egentlig helt frisk. Det var faktisk litt skummelt å erkjenne at viruset kan være så mildt for noen. Det illustrerer viktigheten av at alle som kjenner symptomer må være hjemme.