Filtre øker helseskadelige utslipp

Partikkelfiltre skulle gjøre dieselbiler miljøvennlige. Nå viser det seg at utslippene av den helseskadelige NO2-gassen faktisk øker.

På enkelte kalde dager legger det seg et lokk med forurensing over Bergen. Da skaper NO2-gass problemer.

Les også:

I høst setter Regjeringen opp engangsavgiften på dieselbiler, som ledd i en strategi for å bedre luftkvaliteten i storbyene. Det varslet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overfor Aftenposten.no i helgen.

Les hele saken :

Les også

Varsler dyrere dieselbiler

Dieselbiler slipper ut mindre CO 2, og har så langt sluppet billigere unna Regjeringens avgiftskrav. Det har imidlertid lenge vært kjent at dieselbiler slipper ut langt mer svevestøv og nitrogenoksider enn bensinbiler. Dette er en hovedårsak til den dårlige byluften når det er kaldt og de meterologiske forholdene legger et lokk over de store byene.

De skadelige utslippene fra dieselbiler skulle løses ved hjelp av partikkelfiltre på nye dieselbiler.

— Man regnet med at alt skulle bli bra, og at dårlig byluft i 2010 ikke skulle være noe problem. Det var arbeidshypotesen, sier sivilingeniør Rolf Hagman ved Transportøkonomisk institutt.

Sivilingeniør Rolf Hagman

- Skapte et større problem

De nyeste dieselbilene er utstyrt med partikkelfiltre som gjør at de oppfyller EUs strenge utslippskrav (Euro 5).

Det har ført til mindre utslipp av svevestøv, men i Storbritannia oppdaget man at konsentrasjonene av nitrogendioksid (NO2) i byluften bare fortsatte å øke. Nylig oppdaget man det samme i norske byer.

Nå viser ny testing at filtrene faktisk øker utslippene av den mest skadelige NO X-gassen, NO 2.

— Dieselpartikkelfiltrene var et tiltak som løste partikkelutslippsproblemet, men skapte et problem med høye utslipp av NO 2, sier Hagman.

Øker andelen NO2

Det har også vist seg at testene som blir utført før bilene blir typegodkjent viser lavere utslippstall enn i virkelig bytrafikk. Det henger sammen med at utslippene øker ved lavere temperaturer og i bykjøring.

  • På grunn av NO2-utslippene fungerer filtrene dårligst i byene der de egentlig skulle ha fungert best.
Spesielt på vinterdager bidrar dieselbiler til dårlig byluft. Bildet er fra Oslo. FOTO: SCANPIX

— På grunn av NO2-utslippene fungerer filtrene dårligst i byene der de egentlig skulle ha fungert best, sier Hagman. De såkalte NOx-gassene dannes ved høy temperatur i en forbrenningsmotor, og NO 2 er regnet som den mest helseskadelige av disse gassene.

Hagman forklarer at dieselfiltrene, gjennom en egen forbrenningsprosess, øker andelen av NO2-gasser. Samtidig har de samlede utslippene av NOx i liten grad gått ned.

— Partikkelfiltre medfører ikke at den samlede mengden NO X som kommer fra dieselbilene går ned. Men den øker andelen NO 2-gasser, sier Hagman.

Trenger kunnskap

Sammen med Norsk institutt for luftforskning utreder nå Transportøkonomisk institutt effektene av den økende mengden nye dieselbiler. Oppdragsgiver er Statens vegvesen.

— Partikkelfiltre reduserer partikkelutslippene effektivt og pålitelig. Vi ser imidlertid nå klart at NO 2-andelen av NO X-utslippet fra dieselbilene øker noe. Dette ser ut til å kunne være et systematisk problem knyttet til partikkelfiltrene, sier sjefingeniør Erik Figenbaum i Statens vegvesen.

— Vi har nå satt ut et prosjekt for å skaffe mer kunnskap om dette, før vi konkluderer med hva som skal iverksettes av tiltak, sier han.

I 2014 kommer EU med nye utslippskrav som vil innebære at ny teknologi for å rense NO X-utslippene fra personbiler tas i bruk.