Norge

Ny FHI-rapport: Nå stiger R-tallet for smittespredning i Norge igjen

Smittetallet i Norge øker igjen etter gjenåpningen av samfunnet, ifølge nytt anslag fra Folkehelseinstituttet. Men det er fortsatt under 1,0.

Fra Sofienbergparken i Oslo.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Journalist

Nye beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort, konkluderer med at reproduksjonstallet for Norge etter 20. april har økt til 0,72.

For en uke siden lå R-tallet for Norge på 0,46.

Det betyr at anslaget for hvor mange som blir smittet for hver person, har økt betydelig de siste ukene.

Den statistiske usikkerheten gjør at FHI anslår at tallet med 95 prosents sikkerhet ligger mellom 0,44 og 0,99, viser en ny rapport fra FHI.

Selv om R-tallet øker, betyr ikke det at den totale smitten i samfunnet øker. Men dersom R-nivået stiger over 1,0, betyr det at smitten er ute av kontroll og antallet smittede øker.

Sluttet å gi daglige tall

Det har hersket stor spenning om hva som skjedde med smittespredningen i Norge etter at barnehagene ble åpnet igjen 20. april, og elevene i 1. til 4. klasse fikk komme tilbake til skolen 27. april.

Før barnehagene ble åpnet, anslo FHI at R-tallet i Norge lå på 0,66 i perioden fra 15. mars til 20. april. Det betyr i praksis at smittespredningen i Norge var slått ned bare noen dager etter at landet ble stengt ned.

Frem til forrige uke, da regjeringen gjenåpnet Norge, har FHI lagt frem daglige anslag for R-tallet.

Det ble det slutt på etter 8. mai.

Dagens rapport er den første som er blitt publisert på en uke. Den kan tolkes som at smittespredningen har økt betraktelig, men at den fortsatt ligger under 1,0.

Regjeringen har hele tiden understreket at dersom smittespredningen øker, kan det bli aktuelt å stramme inn igjen.

Et tidligere hemmeligstemplet notat som Aftenposten har fått innsyn i, viser at regjeringens rådgivere fryktet at smitten ville stige når man åpnet barnehager og skoler for de yngste elevene.

«Tiltakene vi nå har vedtatt om å åpne barnehager og barneskoler, vil kunne føre til en viss økning i smitten. Foreløpige beregninger tyder på at Oslo ikke vil kunne holde R under 1 når dette skjer. For resten av landet vil R kunne ligge på ca. 0,9», skrev regjeringens rådgiver Geir Steine-Larsen.

Usikre anslag

Det nye R-tallet som FHI har kommet frem til i dag, betyr ikke nødvendigvis at smitten i seg selv har økt i samfunnet.

Anslaget baserer seg på en komplisert modell, som blant annet tar hensyn til antallet sykehusinnleggelser, mobildata og befolkningsstruktur. Det betyr først og fremst at FHI nå har fått mer data som gjør det mulig å komme med en langt mer sikker beregning enn for uke siden.

FHI har tidligere understreket at R-tallet 0,46, for perioden etter 20. april, og som ble presentert 8. mai, var svært usikkert og hadde en stor feilmargin.

Siden det nå er kommet inn sykehustall for en uke til, er anslaget blitt sikrere. FHI understreker i rapporten at dette betyr at smittespredningen ikke på noe tidspunkt har vært over 1,0 etter at gjenåpningen av Norge startet 20. april.

«Nå er det ikke noe bevis for at reproduksjonstallet i uke 17 var over 1,0», skriver FHI.

Tabellen viser utviklingen i antallet reiser mellom kommunene før og etter at Norge ble stengt ned.

Nå reiser vi mye mer

En av grunnene til at R-tallet stiger, at mobiltelefondata viser at nordmenns reisevaner nærmer seg mer og mer det normale nivået før 12. mars.

Onsdag 13. mai lå trafikken mellom kommunene bare 15,8 prosent under nivået før Norge ble stengt ned 12. mars. Dette måler antallet reisende som hver dag passerer kommunegrensene i Norge.

Da koronatiltakene ble innført, falt trafikken på landsbasis umiddelbart med 60 prosent. Siden 8. mai har trafikken ligget på 80 prosent av det normale hver eneste dag.

  • Oslo- og Bærumsfolk er de innbyggerne som i denne uken fortsatt har redusert reisevirksomheten mest, med henholdsvis 36,3 og 34 prosent i forhold til før koronaviruset kom.
  • I resten av landet er trafikken mindre redusert. Bergensernes reiseaktivitet er på 83,6 prosent av normalnivå, mens folk i Skien, Sandefjord og Fredrikstad ligger på 90 prosent.
Siste oppdatering fra Helsedirektoratet viser at antallet pasienter har holdt seg stabilt i en ukes tid. Dersom R-tallet er så lavt som FHI anslår, bør antallet pasienter begynne å synke.

Det som vekker mest bekymring

Selv om reproduksjonstallet i Norge fortsatt er under 1,0, er det sider ved utviklingen de siste ukene som vekker bekymring.

Antallet koronapasienter ved sykehusene har holdt seg konstant i en uke, ifølge sykehustallene. Siden noen pasienter har dødd, mens andre er skrevet ut, betyr det at det fortsatt kommer inn flere nysmittede pasienter.

Dersom smittespredningen i Norge er så lav som et R-tall på 0,72 antyder, burde antallet innleggelser fortsette å gå ned.

Siste ukesrapport fra FHI viser at antallet nyinnleggelser i uke 18 og uke 19 har vært konstant.

«Forutsatt at reproduksjonstallet og mobiliten fortsetter å holde seg lav, anslår vi at sykehusinnleggelser og antallet pasienter som trenger respirator, vil gå ned», skriver FHI i rapporten.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset