Foss: - Høyst uvanlig

-¿Dette styrker ikke hans stilling. Jeg vil si at om ikke justisministeren har bedre ting å bruke tiden på, bør han finne seg noe annet å gjøre, sier Høyres Per Kristian Foss (t.h.) om justisminsiter Knut Storbergets telefonkontakt med en bistandadvokat.
  • Det er høyst uvanlig at en justisminister ringer en advokat for å komme med en slags irettesettelse, sier Høyres Per Kristian Foss.

Aftenposten og Bergens Tidende skriver i dag at justisminister Knut Storberget (Ap) ringte personlig til bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen i midten av august.

På det tidspunktet var Larsen og flere andre bistandsadvokater ute i media og kritiserte politiet. I løpet av samtalen skal Storberget ha bedt bistandsadvokaten om å dempe kritikken mot politiet.

Storberget er ansvarlig statsråd for politi og deler av terrorberedskapen, og er dermed under granskning av 22. juli-kommisjonen.

Aftenposten.no møtte statsminister Jens Stoltenberg tirsdag morgen. Han var svært ordknapp om saken:

— Det er vanskelig for meg å si noe om en samtale jeg ikke kjenner innholdet i, sier statsminister Jens Stoltenberg til Aftenposten.no.

— Det viktige her er at Storberget forsikret at vi ville ha kontakt med de pårørende og etterlatte, sier Stoltenberg om justisministerens kontakt med bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

- Høyst uvanlig

Per-Kristian Foss, nestleder i Høyre og medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, kaller det som skal være innholdet i Storbergets telefonsamtale for «usmakelig». Særlig fordi Storberget som ansvarlig statsråd for politi og deler av sikkerheten blir gransket av 22. juli-kommisjonen.

- Det er høyst uvanlig at en justisminister ringer en advokat for å komme med en slags irettesettelse. En statsråd under granskning bør være ekstra forsiktig, sier Foss til Bergens Tidende.

Justisministeren er også tidligere blitt kritisert for å ha holdt tilbake informasjon. Et av tilfellene er at han ikke varslet Stortinget om at PST fikk vite om Anders Behring Breiviks kjemikaliekjøp via et antiterrorprosjekt.

— Dette styrker ikke hans stilling. Jeg vil si at om ikke justisministeren har bedre ting å bruke tiden på, bør han finne seg noe annet å gjøre, sier Foss.

- Utilbørlig press

Foss mener bistandsadvokatens jobb er å få ytre seg fritt på vegne av sine klienter.

— Man kan la seg irritere, men det er også meningen, sier Foss.

Anders Anundsen (Frp) er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Han sier en telefonisk kontakt med spørsmål om å mildne kritikken vil fremstå som et press.

- Et utilbørlig press fra ham som er øverste sjefen for politiet. Det virker meget uklokt, sier Anundsen.

Han sier han ikke har grunnlag for mistillit mot Storberget, men tror det vil komme «høyst relevant kritikk» i tiden fremover.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen bistår flere av de etterlatte etter terrorangrepene.

— Gale beslutninger

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har flere ganger vært kritisk til politiet:

— Noen må åpenbart ha tatt gale beslutninger den siste halvtimen, sa hun til VG 17. august, i en sak om dem som ble drept på Utøya i de siste minuttene før gjerningsmannen ble pågrepet.

Et hovedspørsmål i kritikken har vært hvorfor de to politimennene som kom til Utvika rundt klokken 17.50, 37 minutter før pågripelsen, ikke kom seg til Utøya. I stedet sendte de private båter for å møte Delta, politiets beredskapstropp.

I BT har Larsen også kritisert PST for deres håndtering:

— Den har gjort saken ekstra belastende for de etterlatte, sa hun til BT 27. august.

- Skal være forsiktig

Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, mener justisministeren visker ut skillet mellom utøvende og dømmende makt.

- Det er et profesjonelt skille man bør være nøye på å opprettholde, sier UiB-professoren.

Aarebrot minner om reaksjonene da Carl I. Hagen blandet seg inn og ville ha fortgang i rettsvesenet.

— Og han sitter strengt tatt bare som bystyrerepresentant i Oslo, sier Aarebrot.

— Når vi har det systemet vi har, skal en politiker som justisministeren være veldig forsiktig med å kommunisere med advokater i en straffesak, uansett hvilken rolle de har, sier Aarebrot.

- Ikke juridisk problem

Kontakten mellom ministeren og bistandsadvokaten er ikke et juridisk problem, mener jussprofessorene Jan Fridthjof Bernt og Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. Begge har forvaltningsrett som fagfelt.

- Min intuitive oppfatning er at ministeren står fritt til å ta kontakt med aktører og uttrykke sin oppfatning. Et annet spørsmål er om han bør ta slike telefoner og om innholdet er skjønnsomt, men det er et politisk spørsmål, skriver Søvig i en e-post.

- Burde latt være

Andre nestleder i justiskomiteen, André Oktay Dahl (H), mener statsråden burde latt være å si noe om bistandsadvokatenes kritikk i det hele tatt.

— Uten å nevne Mette Yvonne Larsens navn spesielt, synes også jeg at enkelte av bistandsadvokatene har virket mer opptatt av å profilere seg selv, enn av å ivareta klientene sine. Det har jeg også kritisert dem for. Men for en statsråd som er konstitusjonelt ansvarlig for politiets beredskap og for hva de gjorde 22. juli, er det rett og slett en tabbe å ta den type telefoner. Han er formelt under granskning for politiets håndtering av terrorangrepet, og bør unngå slike samtaler, sier Oktay Dahl.

- Formålet ikke å øve press

Justisministeren vet hvorfor han ringte Mette Yvonne Larsen, men sier han ikke husker om han ba henne dempe kritikken mot politiet.

- Jeg har hatt flere samtaler med Larsen. Det kan godt være at jeg har sagt dette, det ble blant annet snakket om at det var uenighet i bistandsadvokatkorpset. Men det er vanskelig for meg å huske, sier Knut Storberget.

Derimot husker han det som ifølge ham var den direkte foranledningen til at han ringte.

— Første gangen jeg ringte henne, var det fordi hun hadde sagt i media at statsråden og regjeringen måtte møte de pårørende. Da ringte jeg og sa at vi gjorde det. Jeg reagerte på at det ble fremstilt som at jeg og andre i regjeringen ikke møtte de pårørende. Det gjorde vi. Jeg er ganske sikker på at det var grunnen til at jeg ringte henne, sier Storberget.

- Normale samtaler

Noen av Larsens klienter ønsket å møte justisministeren, noe som ble ordnet, forteller han.

- Andre bistandsadvokater mener det er utidig at politiets øverste politiske leder ringer for det de mener var å øve press. Hva tenker du om det?

— Det ville det vært om det var for å utøve press.

- Det var det ikke?

— Nei, formålet var møte med pårørende. Så ønsket jeg å gi uttrykk for at å fremstille oss som om vi ikke hadde kontakt med pårørende, var feil. Jeg har drevet som advokat selv. Å styre hva en advokat sier i en sak, i et demokrati, går ikke. Det kan godt være at jeg har uttrykt uenighet.

Larsen skal ha reagert på samtalen. Hva tenker du om det?

— Jeg synes vi har hatt relativt normale samtaler.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Anders Anundsen (Frp) mener justisminster Knut Storberget øvet et utilbørlig press på bistandsadvokat.