Norge

Dommer påpekte feil – fikk ikke svar fra Nav

Dommeren i Trygderetten mente Nav ikke hadde fulgt EØS-reglene og ba dem gjøre en ny vurdering av en sak i oktober 2017. Nav svarte ikke dommeren, skriver VG.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

 • NTB

Saken dreide seg om en litauisk sjåfør som fikk foten knust i en trafikkulykke i Norge. Han fikk et krav fra Nav på 650.000 kroner fordi han hadde reist til hjemlandet etter ulykken. Dommer i Trygderetten Constanse Holtermann opphevet Navs beslutning, skriver VG.

I kjennelsen skriver Holtermann at hun kontaktet Nav og ba dem vurdere ankesaken opp mot EØS-reglene. De fikk en tidsfrist, men Nav svarte ikke innen fristen.

Dommeren skriver at i saker der EØS-reglene kommer i konflikt med norske lover, er det EØS-reglene som har forrang. Siden Nav ikke hadde vurdert saken opp mot EØS- reglene, ble vedtaket opphevet.

Denne kjennelsen blir senere vist til i et flertall av ankesaker hos Trygderetten.

LO-advokat Imran Haider, som har doktorgrad i trygderett, sier at når Trygderetten tar opp feil eller mangelfull lovforståelse med Nav, så får du ikke klarere foranledning til å gå gjennom sin egen lovforståelse enn det.

– De gangene dommeren sier noe om regelforståelse, må man være ekstra oppmerksom på det som sies, sier Haider.

Bakgrunnen er at Trygderetten skal være med på å forme praksis og lovforståelse.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Nav
 3. EØS

Trygdeskandalen

 1. DEBATT

  Jeg har 12 års erfaring fra Statsministerens kontor. Jeg må si noe om Nav-skandalen.

 2. KRONIKK

  Den samme feilen må ikke skje på ny. Slik skal vi følge opp EØS-saken.

 3. POLITIKK

  Trygdeskandalen: Tidligere Ap-statsråd brøt instruks

 4. POLITIKK

  Anniken Hauglie: Bekrefter grunnleggende systemsvikt

 5. POLITIKK

  Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret og hvilke feil ble begått? Her er granskernes hovedkonklusjoner.

 6. POLITIKK

  – Flere justismord, uskyldige som fengsles, kunne vært hindret