Statsadvokaten ber PST gjøre nye undersøkelser i trusselsaken

Det nasjonale statsadvokatembetet ber PST gjennomføre nye undersøkelser i saken mot Laila Anita Bertheussen.

Politiet frakter ut datamaskiner og printere fra boligen Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen.

Det bekrefter statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet overfor Aftenposten.

– Det vil bli gjennomført noen nye undersøkelser, sier Formo.

Dermed er ikke etterforskningen av saken avsluttet.

Disse undersøkelsene skal nå bli gjennomført av Politiets sikkerhetstjeneste, som tidligere har etterforsket saken, bekrefter statsadvokaten. Statsadvokaten og PST er blitt enige om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Det er ikke snakk om at PST skal gjøre en ny vurdering rundt tiltalespørsmålet, påpeker Formo.

Statsadvokat: – For å avklare tiltalespørsmålet

Det er ikke anmodet om ytterligere etterforskningsskritt fra Bertheussens forsvarer, påpeker hun. Likevel ønsker statsadvokaten at skal gjennomføres nye undersøkelser.

Hun ønsker ikke å kommentere hva slags undersøkelser det er snakk om, men bekrefter at det ikke er snakk om nye avhør.

– Er dette undersøkelser som må gjøres for å eventuelt utelukke andre gjerningspersoner?

– Det er undersøkelser som gjøres for å ytterligere avklare tiltalespørsmålet, svarer Formo.

Statsadvokat Marit Formo bekrefter at saken mot Laila Anita Bertheussen er sendt tilbake til PST for ytterligere undersøkelser.

Hun legger til at dette er undersøkelser som tidligere ikke er blitt gjennomført, som Det nasjonale statsadvokatembetet og PST i samråd har kommet frem til at må gjøres.

– Når forventer dere at disse undersøkelsene skal være gjennomført?

– Det får ta den tiden det tar, men det er ikke veldig omfattende undersøkelser.

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker ikke å kommentere de nye undersøkelsene, og henviser til statsadvokat Formo.

Forsvarer: «Saken har mange hull»

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, skriver følgende til Aftenposten i en tekstmelding:

«Det høres fornuftig ut. Saken har mange hull. Hun håper det går raskt og at saken da kan henlegges.»

Videre skriver han:

«Vi har påpekt masse som ikke er gjort og bedt saken henlagt. Mye av det er for sent nå, men statsadvokaten har sett at noe fortsatt kan gjøres.»

Saken mot Bertheussen har «mange hull», mener advokat John Christian Elden.

Vil tiltale Bertheussen

23. september sendte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin innstilling til Det nasjonale statsadvokatembetet, i overkant av et halvt år etter at Bertheussen ble pågrepet og siktet av PST.

Etter det Aftenposten kjenner til, har PST innstilt på at det skal bli tatt ut en tiltale mot Bertheussen.

PST har innstilt på at det skal bli tatt ut tiltale mot Bertheussen, etter det Aftenposten kjenner til.

Mistenkt for å ha sendt trusselbrev

28. mars utvidet PST siktelsen mot Bertheussen, da gikk hun fra å være fornærmet til mistenkt i samtlige syv saker. I etterkant av dette gikk Tor Mikkel Wara (Frp) av som justisminister.

PST har også bekreftet at Bertheussen er mistenkt for å ha sendt et «mistenkelig brev» til en fremtredende politiet. Etter det Aftenposten kjenner til, er dette brevet sendt til statsråd Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjeddes hjem.

Hun er også mistenkt for å ha sendt et trusselbrev som hennes samboer mottok 4. mars.