Norge

Tine får ikke lov å kalle seg Norges mest bærekraftige selskap

Tine hevder i en reklamevideo at de er Norges mest bærekraftige selskap. Norsk vegansamfunn klaget påstanden inn for Forbrukertilsynet og fikk medhold.

  • NTB

– Kyr produserer enorme mengder av klimagassen metan, og soya brukt til dyrefôr importeres fra tidligere regnskogsområder i Brasil, sier leder i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl, til NRK.

De mener Tine burde presisert at forbrukerne har inntrykk av at Tine er best på bærekraft, ikke at selskapet faktisk er det. Forbrukertilsynet har gitt organisasjonen medhold i sin klage og sier at Tines reklame er i strid med markedsføringsloven.

«På generelt grunnlag vil vi bemerke at bruken av en så generell påstand som 'Norges mest bærekraftige selskap 2019' vanskelig vil kunne dokumenteres tilstrekkelig. Vi ber på denne bakgrunn at dere endrer all eksisterende markedsføring hvor denne påstanden benyttes.», skriver tilsynet.

Tine skriver i en epost til NRK at det aldri var intensjonen å hevde at Tine er Norges mest bærekraftige selskap, men at dette er noe forbrukerne har kåret selskapet til.

Selskapet kommer til å gjøre justeringer i teksten i reklamekampanjen.

– Når det gjelder påstanden om at norsk melkeproduksjon ikke er bærekraftig, så vil vi bestride dette, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tine, Lars Galtung, i en eposten.

Les mer om

  1. Tine
  2. Markedsføring
  3. Metan
  4. Bærekraft