Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016. Nå vil advokat at kommunen skal tilbakebetale også for 2017.

En tredjedel av skatten for 2017 må også tilbakebetales, mener advokat. Hun varsler nytt gruppesøksmål som følge av høyesterettsdom.

Advokat Bettina Banoun (t.v.) under behandlingen av gruppesøksmålet om eiendomsskatt i Høyesterett 27. mai i år. Hun er prosessfullmektig for saksøkerne.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy

Tirsdag ble det klart at Oslo kommune må tilbakebetale skatt for 2016. Men kommunen fikk medhold i det viktigste punktet om at de kan sette bunnfradraget så høyt at rundt tre av fire slipper å betale eiendomsskatt.

Men Høyesterett har avgjort at utskrivningen av eiendomsskatten for 2016, kom for sent og dermed var ugyldig.

Som følge av dette, mener advokat Bettina Banoun, som representerer saksøkerne, at kommunen ikke kunne øke promillesatsen fra 2 til 3 i skatteåret 2017.

Det betyr at om lag 177 millioner kroner for 2017 også må tilbakebetales, mener Banoun.

– Vi regner med at kommunen selv vil rydde opp i dette og betale tilbake ulovlig innkrevd eiendomsskatt. Når eiendomsskatten for 2016 er ugyldig, fremgår det klart av eiendomsskatteloven at 2 promille er maks skatt i 2017.

Les også

Å beholde skattepengene er selvplaging for byrådet | Andreas Slettholm

Derfor er 2017-skatten også ulovlig

Første året det utskrives eiendomsskatt kan den ikke overstige 2 promille, ifølge eiendomsskattelovens paragraf 13.

Ettersom utskrivingen av eiendomsskatt for 2016 er ugyldig og dermed ulovlig, vil 2017 telle som det første året med eiendomsskatt. Dermed kan den ikke økes fra 2 til 3 promille, som byrådet gjorde i 2017, argumenterer Banoun.

Én tredjedel av eiendomsskatten for 2017, rundt 177 millioner kroner, må dermed tilbakebetales, mener Banoun.

Les også

Høyesterett: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016

Advokat: – Ingen tolkningstvil

Banoun har allerede varslet nytt søksmål. I et prosessvarsel datert 5. november i fjor, fem dager etter det ble avsagt dom i lagmannsretten, varsler Banoun på vegne av saksøkerne et nytt gruppesøksmål. Nå som dommen er rettskraftig, vil de gå videre med det nye søksmålet, som bestrider gyldigheten av eiendomsskatten i 2017.

– Kommunen må tilbakebetale 1/3 til boligeiere i 2017, i tillegg til alt for 2016. Når det gjelder 2017, er det ingen tolkningstvil, sier Banoun.

Oslo kommune skrev ut eiendomsskatt for 2016 den 30. juni samme år. Saksøkerne mener at det var fire måneder for sent. Høyesterett har gitt dem medhold i at det var for sent.

Vil tilbakebetale så fort som mulig

Finansbyråd Robert Steen sier at en tilbakebetaling vil skje så fort som mulig.

– Vi har en plikt til å tilbakebetale de som har gått til søksmål og klaget på utskrivningsvedtaket. Dette vil skje så fort som mulig. Det vil også være naturlig å vurdere om alle som har betalt eiendomsskatt i 2016 har rett på tilbakebetaling.

Når kan man forvente en avgjørelse på om hvorvidt andre huseiere enn dem som vant frem i søksmålet, vil få tilbakebetalt eiendomsskatt for 2016?

– Søksmålet mot Oslo kommune omhandlet 2016 og vi fikk dommen for ikke mange timene siden. Om dommen har konsekvenser for 2017 er det for tidlig å konkludere på nå. Det er naturlig at vi nå bruker litt tid til å gå gjennom alle sider ved denne domsavsigelsen, forklarer Steen.

Om det nye søksmålet som er varslet, økningen fra 2 til 3 promille i 2017, sier Steen:

– Vi har ikke mottatt noe søksmål vedrørende 2017, og vil forholde oss til det hvis det kommer.