Ti MC-dødsfall hittil i år – fem av dem i juni

Så langt i år har ti personer, dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor, mistet livet i motorsykkelulykker på norske veier. Hele fem av dem døde i juni.

Så langt i år har ti personer, dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor, mistet livet i motorsykkelulykker på norske veier. Hele fem av dem døde i juni. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Antall omkomne i trafikken har over tid blitt betydelig redusert, men MC-ulykkene har dessverre ikke fulgt den samme utviklingen, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til NTB.

Han ser på tallene fra Statens vegvesens ulykkesstatistikk for motorsykler og mopeder. Der har antallet som har omkommet i trafikken på motorsykkel eller moped i juni de siste ti årene ligget mellom tre og seks, med unntak av 2013, da det var ingen. I fjor var det tre slike dødsfall i juni.

I år har det vært mange alvorlige motorsykkelulykker i juni, med til sammen fem dødsfall, før månedens siste helg.

Mandag kveld døde en ung mann i 20-årene etter å ha kjørt av veien ved Håkestadveien i Larvik i Vestfold. Torsdag døde en turist i 30-årene av skadene etter en motorsykkelulykke på Fræna i Møre og Romsdal dagen før.

Harde fakta

I 2018 omkom totalt 16 motorsyklister og mopedister i trafikken, mens snittet de fem foregående årene var 21 slike dødsfall i året.

– Vi har registrert ti drepte på MC hittil i år, dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor. Tallet er imidlertid på samme nivå som årene før 2018, påpeker avdelingsdirektør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Antall drepte og hardt skadde på motorsykkel og moped gikk opp i perioden 2011 til 2015. Deretter lå det jevnt i 2016 og 2017, før det gikk litt ned igjen i 2018, sier hun.

Nullvisjon

12. juli skal Vegvesenet gjøre opp status for trafikkulykker i Norge i juni. Trygg Trafikk håper det ikke blir flere triste tall å legge til statistikken etter den kommende helga.

2013 hadde den eneste junimåneden de siste ti årene den såkalte nullvisjonen er nådd for dødsfall. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Det er en visjon om et transportsystem der ingen mister livet eller blir hardt skadd.

– Det som ofte kjennetegner en alvorlig MC-ulykke er utforkjøring i sving. Man kommer inn i svingen med for høy hastighet og klarer ikke å holde sykkelen på veien. Det er et utfordrende kjøretøy som krever mye av fører. I tillegg er sesongen ofte kort, og det går lang tid fra sesongen er slutt til du kan finne fram sykkelen igjen. Det betyr at man bør å bruke god tid til å trene seg opp igjen for å lære seg sykkelen på nytt, påpeker Steen i Trygg Trafikk. Før helga har han følgende råd til alle som er ute på motorsykkel:

– Som ellers i trafikken er det viktig å gjøre seg synlig, bruke riktig og godkjent sikkerhetsutstyr og kanskje aller viktigst – tilpass farten.