Norge

Tidligere spesialsoldat blir ny forsvarssjef for Norge

Eirik Johan Kristoffersen har gjort rakettkarriere i Forsvaret. Han har også Norges høyeste militære utmerkelse. I august tar han over som forsvarssjef.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

1. september 2017 ble Eirik Johan Kristoffersen (51) sjef for Heimevernet. I august i fjor ble han sjef for Hæren. 17. august i år tar han over som forsvarssjef.

Det er svært sjelden at så unge personer blir forsvarssjef i Norge. Et unntak var kronprins Olav (senere Olav V), som var i 40-årene da han fungerte som forsvarssjef under krigen.

Eirik Johan Kristoffersen som leder for Forsvarets spesialkommando, som holder til på Rena. Han har en rekke ganger vært på internasjonale oppdrag i Afghanistan, første gang som det norske bidraget i antiterroroperasjonen Operasjon Anaconda etter angrepet på Twin Towers i New York 11. september 2001.

– Jeg hadde sterk tro på at jeg var en reell kandidat. Men det var veldig mange gode kandidater, og jeg tenkte at de nå må gjøre et retningsvalg, eventuelt gjennomføre et generasjonsskifte, sier Eirik Johan Kristoffersen til Aftenposten.

– Som 51-åring har jeg mye tid igjen i Forsvaret.

– Regjeringen har akkurat lagt frem et forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Du mente underveis i prosessen at det var et behov for mange flere soldater. Men slik ble det vel ikke?

– Det blir fortsatt et løft for antall folk. Det ligger i forslaget at vi skal øke med flere ansatte hvert år fremover. Vi fortsetter oppbyggingen av Finnmark landforsvar og får på plass fire av det vi kaller mekaniserte bataljoner i Hærens brigade. Dette skjer raskere enn vi hadde planlagt. Også antall vernepliktige som gjennomfører førstegangstjenesten, økes.

– Det gir også et løft at forsvarssjefen får et større ansvar for investeringer og materiell. Det gir meg et større handlingsrom. Nå håper jeg at politikerne på Stortinget blir enige om et bredt forlik for Forsvaret før sommeren, slik at mest mulig er avklart når jeg tar over, sier Kristoffersen.

Fikk ingen brigade i Sør-Norge

– Men det blir ingen brigade i Sør-Norge, slik du og tidligere hærsjef Odin Johannessen ønsket?

– Nei. Men flere avdelinger i sør blir lagt under en og samme ledelse. Vi må se nærmere på hva dette betyr.

– Hvordan kan koronakrisen påvirke Forsvaret?

– Dette er nytt for alle, og vi vet ikke hva dette vil få å si på lang sikt. Akkurat nå er det en krise der mange er uten arbeid. Samtidig gir dette en mulighet til å få i gang også etablering av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret.

– Risikerer man likevel at trykket på å nå 2 prosent av BNP til Forsvaret blir borte?

– For meg er ikke 2 prosent et mål på reell forsvarsevne. Forslaget til langtidsplan innebærer en reell styrking av Forsvaret, sier Kristoffersen, som understreker at han nå blir sjef for hele Forsvaret og ikke bare Hæren.

– Rundt Luftforsvaret uttrykkes det stor bekymring for teknikere og piloter til de nye F-35 kampflyene. Hvor godt kjenner du situasjonen her?

– Jeg kjenner problemstillingen gjennom ledermøtene i Forsvaret. Luftforsvaret er i en spesiell situasjon. Det er uansett Luftforsvaret selv som må komme opp med de beste løsningene her, og så kommer jeg til å støtte disse, sier Kristoffersen.

3. mars signerte generalmajor Eirik Kristoffersen som sjef for Hæren en intensjonsavtale for fremtidig samarbeid med rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk.

Trukket frem som en sterk kandidat

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier dette om valget i en pressemelding:

– Eirik Kristoffersen er en forsvarssjef for vår tid. Han har de rette egenskapene for å lede Forsvaret fremover.

– Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus. Han er nytenkende og har vist stor drivkraft og gjennomføringsevne, sier Bakke-Jensen.

8. juli fyller forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen 60 år. Tidlig i januar meldte Forsvarsdepartementet at prosessen er i gang med å finne en ny.

Aftenposten har tidligere skrevet om de mest aktuelle kandidatene som ny sjef. Vi trakk frem Eirik Johan Kristoffersen og Tonje Skinnarland (52), sjef for Luftforsvaret, som de to mest aktuelle kandidatene.

Kristoffersen er generalmajor og har gjort rakettkarriere i Forsvaret etter at han på et tidspunkt var mellomleder i Etterretningsbataljonen i Nord-Norge og så begynte nedenfra igjen som spesialsoldat.

Eirik Johan Kristoffersen intervjues som ny sjef for Hæren 26. august i fjor. Mindre enn ett år senere blir han forsvarssjef i Norge.

Kristoffersen har en unik militær erfaring som spesialsoldat i en rekke internasjonale oppdrag, med omfattende stridserfaring. Han har blant annet Norges høyeste militære utmerkelse, Krigskorset med sverd.

Han har også erfaring fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.

Kristoffersen er aktiv på Facebook og har i motsetning til flere andre norske toppoffiserer hatt en tydelig offentlig stemme. Ikke minst har han uttalt at Forsvaret i dag har altfor få soldater.

Dette sa han til Aftenposten i fjor, som sjef for Hæren:

– Jeg har veldig tro på det å ha folk på bakken, volum i antall soldater. Noen må faktisk gjøre jobben for å sikre befolkningen. Jeg håper at jeg i min tid som sjef kan realisere en hær med et regiment i Finnmark og en brigade både i nord og sør. Og som kan forsvare Norge hjemme samtidig som den bidrar i FN- og Nato-oppdrag i utlandet.

22 var aktuelle – mange bare på papiret

Jobben som forsvarssjef er ikke en jobb man søker seg til. Bare menn eller kvinner som i dag har grad av generalmajor, kontreadmiral eller høyere, kan bli forsvarssjef. I dag teller de 22 personer. Men mange av disse har vært uaktuelle fordi de har en rent administrativ rolle, kun har sanitetsbakgrunn eller har færre enn fire år igjen til de er 60, som normalt er pensjonsalder i denne stillingen.

Helst bør man ha bakgrunn både fra Forsvarsdepartementet (FD), fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og fra felten, det som kalles operativ erfaring.

Det Kristoffersen mangler, er erfaring fra departementet.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5