Norge

Mange tusen nordmenns helseopplysninger ulovlig registrert

Alle som er blitt blodåreoperert mellom 2002-2007 står ulovlig oppført i et register. Nå må St. Olavs hospital betale 250 000 kroner i bot.

Helseopplysninger om blant annet mange hjerteopererte pasienter er utlevert til St. Olavs Hospital. Egentlig skal pasientene samtykke til utlevering av opplysnigner om dem, men det har de ikke gjort.
  • Jørgen Svarstad
  1. Les også

    Nå blir det lettere for bedrifter å kreve at du viser dem fingeren

  2. Les også

    Overvåket kjøpesenter- kundene på toalettet

  3. Les også

    USA får tilgang på informasjon om nordmenn

St. Olavs Hospital i Trondheim har ansvaret for Norsk Karkirurgisk register (NORKAR), som inneholder helseopplysninger om alle som har fått gjennomført en blodåreoperasjon i Norge.

Både de som har gjennomført små åreknuteoperasjoner og store kompliserte hjerteoperasjoner står i dette registereret. Ifølge NORKARs nettside rapporteres det inn inn rundt 6000 nye hendelser til registeret hvert år, og siden starten i 1996 er det samlet rundt 60 000 behandlede pasienter.

Datatilsynet: Svært alvorlig

Nå viser det seg at sykehuset i flere år har samlet inn og behandlet opplysninger fra folks pasientjournaler ulovlig.

Det gjelder alle opplysningen i registrert i perioden 2002 til 2007 for mange tusen pasienter.

Egentlig skulle sykehuset bedt om tillatelse fra pasientene til å hente inn og behandle deres opplysninger. Det har de ikke gjort.

— For pasientene betyr det at de ikke har kontroll på helseopplysningene sine. De vet ikke hvilke opplysninger som plutselig ligger hos St. Olavs Hospital. Deres rett på kontroll med sine helseopplysninger er brutt, sier Cecilie Rønnevik, seniorrådgiver t i Datatilsynet til Aftenposten.no.

Datatilsynet skriver i enpressemeldingat de ser svært alvorlig på saken.

Fikk pålegg i 2007

Allerede i 2007 oppdaget Datatilsynet at St. Olavs Hospital verken hadde rettslig grunnalg eller hadde søkt om konsesjon om å samle inn og behandle opplysningene.

Sykehuset ble pålagt å søke om Datatilsynet om konsesjon. Det fikk de, under forutsetning av at de hentet inn samtykke fra alle som var inkludert i registeret før 2008.

Men i 2012 viser det seg altså de fortsatt ikke har hentet inn samtykke fra pasientene. Tålmodigheten til Datatilsynet er brukt opp.

Må slette alle opplysninger

- I mange tilfeller har vi vært lempelige og godtatt at man henter inn samtykke tilbake i tid. Det gjorde man for eksempel i forbindelse med Kreftregisteret. Det gjorde vi også overfor NORKAR i 2007, slik at hvis de hadde fått det på plass nå, hadde det vært greit. Men når de ikke gjør det, etter ettertrykkelig pålegg fra oss, er det grovt, sier hun.

Nå mister St. Olavs Hospital konsesjonen de fikk i 2007.

De blir også pålagt å slette alle opplysningene i registeret fra perioden 2002 til 2007. Datatilsynet har også gitt dem en bot på 250 000 kroner.

Ingen ved St. Olavs Hospital var tilgjengelig for kommentar.