Norge

Få Oslo-elever velger tysk

Mens halvparten av elevene i Sogn og Fjordane pugger tysk, velger bare en av fem i hovedstaden dette faget.

De fleste Oslo-elever velger spansk eller fransk framfor tysk som fremmedspråk, mens næringslivet anbefaler elever å velge tysk. Bjørn Sigurdsøn

 • Einar Welle

I enkelte fylker har åtte av ti ungdomsskoleelever valgt enten tysk, fransk eller spansk som fremmedspråk ved siden av obligatorisk engelsk.

I andre fylker er det ikke flere enn halvparten. Hvilke språk som er mest populære, spriker stort – mellom fylkene, men også mellom skoler i samme fylke.

— Det er påfallende store forskjeller, mener seniorrådgiver Gerard Doetjes ved Fremmedspråksenteret. Han har gjort et dypdykk ned i språkvalgene som åttendeklassingene i inneværende skoleår har gjort. Styrkeforholdet mellom de valgfrie fremmedspråkene bekrefter trenden de siste årene. Det er når tallene analyseres på fylkesnivå, at mønsteret gir et svært sprikende bilde.

— Jeg har stirret lenge på tallene. Jeg ser ikke helt sammenheng mellom ytre faktorer og prosentandelen som de ulike språkfagene har i de forskjellige fylkene, sier Doetjes.

Urban språktrend

Noe av spriket kan skyldes ulikt tilbud. Men det er trolig mer enn tilbudet som styrer elevenes valg. 90 prosent av elevene går tross alt på skoler som tilbyr tysk, og over 80 prosent går på skoler som kan tilby spansk. Tradisjon, skolekulturen og arbeidslivet på stedet, andelen innbyggere med akademisk bakgrunn, lærernes popularitet og rådgivernes dyktighet fremheves som andre mulige årsaker.

— Helt ned på skolenivå kan forskjellene også skyldes en såkalt kamerateffekt. I tillegg vil nok valgene være påvirket av hvordan elevene oppfatter kvaliteten på undervisningen. Noen fag får et bedre rykte enn andre, sier Axel Fjeldavli, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

Hvordan foreldre og arbeidslivet i området ser på nytteverdien av å lære et annet fremmedspråk enn engelsk, kan ifølge Gerard Doetjes også påvirke elevenes valg. Universitetslektor Rita Gjørven ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo mener tallene også avdekker et skille mellom by og land.

— Vi ser et urbant element i dette. Det er skolene i byene som har gått i bresjen for å tilby først fransk og senere spansk. Men det er tilfeldig hva som blir tilbudt, mener Gjørven.

Flere språk på vei

Fremmedspråk nummer to konkurrerer i dag med fordypning i enten norsk eller engelsk. På en del skoler kan også elevene velge det nystartede faget arbeidslivsfag. Fremmedspråk blir – elevmassen sett under ett – valgt av tre av fire elever. Men hvor eleven bor, har altså stor betydning:

 • I Rogaland velger 85 prosent av elevene i åttendeklasse fremmedspråk. I Finnmark 48 prosent.
 • I Finnmark er det seks prosent av elevene som har valgt fransk. I Oslo går 25 prosent av elevene i en franskklasse.
 • I Sogn og Fjordane har 48 prosent av elevene tysk. I Oslo har tyskfaget trukket til seg 20 prosent av elevene.
  Men i fremtiden kan tysk – og fransk og spansk – få enda større konkurranse.

— På sikt vil vi nok få flere skoler som tilbyr språk som kinesisk og russisk. Det vil nok gå på bekostning av de tre vanligste fremmedspråkene, men fortsatt går de aller fleste elevene på skoler som ikke tilbyr andre språk enn disse tre, sier Doetjes.

Næringslivet vil ha tysk – og kinesisk

Næringslivet er ikke i tvil om hva de vil anbefale norske elever å velge av fremmedspråk.

- Vi er veldig opptatt av at elevene velger språk som kan benyttes i de landene som er viktig for norsk næringsliv, sier Are Turmo, avdelingsdirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). I og med at Tyskland er en av Norges største handelspartnere, har næringslivet vært bekymret for tyskfaget.

— Spansk er vel og bra, men næringslivet har mer behov for personer med tyskkunnskaper, understreker Turmo. Hvis elevene ikke velger tysk, hadde næringslivet heller ønsket flere som behersker kinesisk enn spansk.

— Kinesisk vil åpenbart få større betydning i fremtiden, sier han.

 1. Les også

  Vi må kunne snakke først

 2. Les også

  Pensum? Det trenger du ikke kunne

 3. Les også

  Mattelærer fikk flest hyllester av alle

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Disse elevene velger språket næringslivet skriker etter

 2. NORGE

  Halvparten av de som velger et ekstra fremmedspråk, lærer seg spansk

 3. SID

  Stotrende engelsk holder ikke! Engelskundervisningen må forbedres. | Tia Tiller (17)

 4. DEBATT

  Innsatsen for fremmedspråk må være nasjonal | Olsen og Ottersen

 5. NORGE

  Utvalg foreslår færre timer med fremmedspråk: – Jeg er så glad for å ha lært et ekstra språk så godt

 6. SID

  Faget 2. fremmedspråk er pengesløsing!