Sjefene drar på gratis julebord, de ansatte må betale selv

Toppledere sparer penger, unntatt på egen fest.

Julebordet kan bli en kostbar affære, spesielt om bedriften betaler alt. Færre arbeidstakere blir imidlertid påspandert julebord. Unntatt fra dette er toppledere, der flere enn tidligere får gratis julebord.

Stadig færre arbeidstakere får invitasjon til julebord der alt eller store deler er betalt, viser en fersk undersøkelse.

Sjefene, derimot, koster på seg på julebord med romsligere budsjetter.

Ti prosent nedgang

Undersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet InFact News på vegne av bemanningsfirmaet Xtra personell AS, og omfatter et landsrepresentativt utvalg på over 1000 personer i jobb.

Det er altså sosiale goder på jobben arbeidstakerne har gjort rede for i undersøkelsen.

Og med julebordsesongen rett rundt hjørnet, er det store spørsmålet om du blir invitert til et storslått arrangement med gratis mat og drikke, eller må ta til takke med noe mer beskjedent du må betale for selv.

Les også

Bankansatte fikk beskjed om oppsigelse i 3D

58,5 prosent av norske arbeidstakere får årets julebord helt eller delvis påspandert. Det er en nedgang på åtte prosent i forhold til i fjor. Regner man bare med de fullfinansierte, er nedgangen på ti prosent, fra 46 til 36,2 prosent.

Toppledere koser seg mer

Men — festbudsjettene er neppe redusert til et minimum i bedriftene likevel. De er bare omprioritert.

Undersøkelsen viser nemlig at flere velger å betale helt eller delvis toppledelsens julebord. 56,3 prosent av norske toppledere får spise og drikke julen inn helt og holdent på bedriftens regning, mot 51,5 prosent i fjor. 15,1 prosent av sjefene får julebordet delvis dekket, mot 12,1 i fjor.

– Det er spesielt at topplederne er den eneste gruppen i undersøkelsen hvor flere får påspandert julebord i år enn i fjor. Jeg har ingen god forklaring på at det er slik, men synes personlig at det ikke bør være slik. Det skaper avstand og kan bidra til å bygge opp under myten om grådige ledere, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

– Et paradoks

Zimmermann mener det synes paradoksalt at færre får påspandert julebord, tatt i betraktning at norsk næringsliv går så det suser.

– Samtidig er julebord bare ett av mange sosiale goder man kan velge å tilby. Kanskje er dette heller et tegn på at man velger å prioritere andre sosiale goder og sammenkomster enn julebordet, sier hun.

Mange toppledere foretrekker imidlertid å samles over firmakortet før jul.

Les også

SAS varsler storsalg og nye kutt

Følg Aftenposten Jobb på Facebook! Undersøkelsen viser også at det er færre kvinner enn menn som får påspandert julebord.

Tendensen er riktignok synkende for begge kjønn, men mens 44,3 prosent av mannlige arbeidstakere kan hygge seg på firmaets regning før jul, er det bare 27,3 prosent av kvinnene som får dette tilbudet. Tilsvarende tall for kvinner i 2011 var på 40,9 prosent.

Mer enn hver tredje kvinne får faktisk ikke noe tilbud om julebord i det hele tatt.

Det offentlige sparer

Offentlig sektor er mer forsiktige med penger til julebord for ansatte enn privat sektor, og mer forsiktig enn i fjor.

Bare én av fem i det offentlige får fullfinansiert julebord. Antallet som ikke får noe tilbud i det hele tatt i det offentlige, har steget fra 31,3 til 38 prosent.

– Det er forståelig at man er mindre spandable med slike aktiviteter i offentlig sektor, siden det i stor grad handler om skattebetalernes penger, mener Zimmermann.

Men hun sier det ikke er noen grunn til å spare seg til fant heller, og synes mange, spesielt i helsevesenet, hadde fortjent en skikkelig fest.

– Her finner vi nok også forklaringen på kjønnsforskjellene blant dem som får julebord og ikke, siden kvinner er overrepresentert både i offentlig sektor generelt og i helsevesenet spesielt, sier Zimmermann.

Forsiktig pengebruk

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) synes det er vanskelig å påvise noen årsak til forskjellene i undersøkelsen.

– Vi tror det er endel variasjoner mellom ulike bedrifter i forhold til julebord både i finansnæringen og næringslivet forøvrig, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

– Bør bedriftene legge penger i en fest før jul, eller har julebordet gått ut på dato?

– Generelt er det økt oppmerksomhet på å redusere kostnader i finansnæringen. Dette gir seg trolig også utslag i noe mer forsiktig pengebruk i flere finansbedrifter ved julebord og andre sosiale arrangementer. Vi overlater imidlertid til de enkelte medlemsbedriftene å vurdere nærmere hvor mye som bør brukes ved slike anledninger, sier Osland.

Pasienter — ikke fester

Norsk sykepleierforbund fagorganiserer en gruppe som ikke akkurat mesker seg med julemat betalt av arbeidsgiveren.

Les også

Glemte hvilken jobb han hadde søkt på

– De aller fleste sykepleiere jobber i offentlig sektor, som driftes av offentlige midler. Den offentlige helsetjenesten har lang tradisjon for at midlene skal gå til drift og pasientbehandling. Når dette er sagt, vet vi som jobber for medlemmene våre at det generelt er viktig med velferdstiltak. Flere offentlige arbeidsplasser har velferdsmidler, som blant annet brukes til å delfinansiere julebord for de ansatte, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Hun mener videre at det offentlige bør verdsette sine ansatte med velferdstiltak.

– Om julebord bør inkluderes i slike tiltak må medlemmene på de enkelte arbeidssteder være med å mene noe om overfor sin ledelse, sier By.