Norge

I dag testes varslingsanlegg over hele landet

Sivilforsvaret tester tyfonene klokken 12 onsdag 12. juni.

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

 • Eirik Husøy
  Eirik Husøy
  Journalist

Over halvparten av befolkningen hører onsdag sirener fra Sivilforsvarets tyfoner.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Derfor uler det

Signalet som høres er «Viktig melding – lytt til radio», som ikke er det samme som flyalarmen. Flyalarmen er en serie med kortere signaler, mens dette signalet har lengre signaler.

 • Sivilforsvarets hjemmesider kan du høre forskjellen på de ulike signalene.

«Viktig melding»-signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, kriseinfo.no, tradisjonelle medier og sosiale medier.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Derfor gjør de det

Sivilforsvaret har rundt 1250 sireneanlegg (tyfoner) over hele landet for varsling til befolkningen ved akutt fare.

Varslingsanlegget testes to ganger i året – i januar og juni. Hensikten er å sjekke om tyfonene virker og eventuelt kunne reparere dem som ikke fungerer.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Les mer om

 1. Varsling
 2. Beredskap
 3. Sivilforsvaret

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Dødsulykken i Danmark: Toget skulle ha stoppet ved signalfeil

 2. NORGE

  Tidligere i år jammet russerne GPS-signalene nord. Nå prøver de noe helt annet.

 3. NORGE

  Lokfører Thomas Fjeld harselerte med oppsplittingen av norsk jernbane. Meldingen i sosiale medier havnet på Stortinget.

 4. NORGE

  Rapport: Norge er fortsatt for dårlig rustet til en ny virusbølge

 5. SPORT

  Frankrikes president: Tour de France må avlyses eller utsettes

 6. NORGE

  Lørdag oppsummert: Norge stenger flyplasser og havner, og vi mistet vårt tredje liv til viruset