I dag testes varslingsanlegg over hele landet

Sivilforsvaret tester tyfonene klokken 12 onsdag 12. juni.

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året.
  • Eirik Husøy

Over halvparten av befolkningen hører onsdag sirener fra Sivilforsvarets tyfoner.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Derfor uler det

Signalet som høres er «Viktig melding – lytt til radio», som ikke er det samme som flyalarmen. Flyalarmen er en serie med kortere signaler, mens dette signalet har lengre signaler.

«Viktig melding»-signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, kriseinfo.no, tradisjonelle medier og sosiale medier.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Derfor gjør de det

Sivilforsvaret har rundt 1250 sireneanlegg (tyfoner) over hele landet for varsling til befolkningen ved akutt fare.

Varslingsanlegget testes to ganger i året – i januar og juni. Hensikten er å sjekke om tyfonene virker og eventuelt kunne reparere dem som ikke fungerer.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.