Norge

Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent

Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB. Naturvernforbundet krever en klimakrisepakke.

Oppgangen i klimagassutslipp kommer blant annet av mindre andel biodrivstoff i veitrafikken. Foto: Rolf Øhman

 • NTB

Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken, i tillegg til mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Det vil si at det ble sluppet ut omtrent 200.000 tonn CO2-ekvivalenter mer enn i 2017.

Økende forbruk av fossilt drivstoff

– Utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. økte med over 6 prosent sammenlignet med 2017. Totalt står denne gruppen for 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Økningen skyldes stigende forbruk av anleggsdiesel, marine gassoljer og jetparafin, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Veitrafikk sto for utslipp av 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og dette utgjør en økning på nesten 3 prosent fra 2017. Det var en nedgang i salget av bensin og autodiesel i perioden. Salgstallene inkluderer biodrivstoff, og økningen i CO2-utslipp skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen, ifølge SSB. Nedgangen i biodrivstoff skyldes i hovedsak en kraftig reduksjon av importert palmeolje.

Les også

TV 2: Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger

Les også

MDGs Oslo-topp: – Jeg elsker bomringen!

Forlanger klimakrisepakke

Naturvernforbundet reagerer kraftig på de ferske tallene fra SSB.

– Dette viser at vi ikke er i nærheten av de utslippskuttene som trengs for å stanse klimakrisen. I motsetning til 23 av 28 EU-land har Norge økt utslipp siden 1990. Dette har ikke vi eller verden tid til. Norsk klimapolitikk har mislyktes og Stortinget må vedta en klimakrisepakke nå for å få utslipp ned så raskt som mulig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Også SV-leder Audun Lysbakken reagerer på tallene.

– Det er veldig alvorlig at regjeringen øker Norges utslipp. Mens skoleelevene streiker for sin framtid og et levelig klima, forsterker regjeringen klimakrisen, sier Lysbakken.

Ungdomsparti i krisemøte

Ungdomspartilederne samles mandag til krisemøte for å drøfte hvordan Norge skal begynne å kutte utslipp. Det er unge Venstre-leder Sondre Hansmark som er initiativtakeren til møtet.

– Vi har ingen bompengekrise i Norge, vi har en klimakrise. Når tallene nå viser at Norges innsats ikke er god nok må vi sette oss ned og komme med konkrete tiltak, sier Hansmark.

Nedgang i utslipp fra olje- og gassutvinning

Tallene fra SSB viser også at utslippene av klimagasser fra olje- og gassutvinning har gått ned med over 1 prosent fra 2017 til 14,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel har også gått ned i 2018, ifølge norskpetroleum.no.

Miljøpolitisk talsperson i Høyre, Stefan Heggelund, sier både denne nedgangen og nedgangen i importen av palmeolje er en gledelig utvikling.

– Det er gode nyheter for alle som er opptatt av regnskogen. Det fører til at presset på regnskogen blir mindre, og vi vet hvor viktig regnskogen er i klimakampen. Norge bør ha som ambisjon å bidra til mest mulig klimakutt i verden, og ikke bare nøye oss med kutt her hjemme, sier Heggelund.

– Vi må også være klar over at en del av det som skal få oss gjennom et grønt skifte, på kort sikt kan øke utslippene noe. For eksempel må vi utvinne mer kobber og andre metaller for å lage elbiler, jernbane, og solcellepanel, legger han til.

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Norske klimautslipp sank i fjor

 2. NORGE
  Publisert:

  Laveste norske klimagassutslipp siden 1995. Men utslipp fra veitrafikken øker.

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Klimagassutslippene falt med 3 prosent fra 2018 til 2019

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Neste år øker avgiften på grønt drivstoff. Det kan gi økte klimautslipp.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Norge kan nå klimamålet for 2020 – helt uten «koronahjelp»

 6. NORGE
  Publisert:

  Klimautslippene sank i fjor. Fortsetter det slik i ti år, så når Norge klimamålet.