Norge

Vil ha B-fengsel for utlendinger

Høyre vil etablere egne fengsler for utlendinger - uten særlige fasiliteter for de innsatte.

I dag sitter de fleste utenlandske innsatte her i Ullersmo landsfengsel, sammen med norske innsatte. Høyre vil etablere egne fengsel for utlendinger som skal ut av landet etter endt soning. Grundseth Dag W

 • Robert Gjerde

Utenlandske soningsfanger skal få mat, og de skal slippe å fryse. Men noe særlig mer kan de ikke vente seg i et Høyre-styrt Norge.

- Vi trenger ikke bruke ressurser på rehabilitering av domfelte som ikke skal ut i det norske samfunnet igjen, men skal sendes ut av landet, sier Høyre-nestleder Bent Høie som leder arbeidet med å lage Høyres program for neste stortingsperiode 2013-2017.

- Vi trenger helle ikke tilby disse utdanning eller annen hjelp for å forberede dem til et liv i Norge.

Se video av fengselet i Halden fra 2010.

H og Frp enige

I forslaget til nytt partiprogram vil Høyre også etablere egne fengsler for utlendinger. Frp har tidligere tatt til orde for det samme.

- Slik kan vi også skille norske innsatte fra utenlandske kriminelle og deres internasjonale nettverk. Det er også et poeng for oss å få slutt på at enkelte utenlandske kriminelle opplever soning i norske fengsler som et ferieopphold, sier Høie.

Her er de «tøffeste» justisforslagene i utkastet til nytt program:

 • Egne fengsler for utlendinger, enkel standard
 • Vurdere strengere straff for terror/forbrytelser mot menneskeheten.
 • Fjerne foreldelsesfristen for alvorlige overgrepssaker og drap.
 • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse for alvorlige forbrytelser
 • Skjerpe reaksjonene ved brudd på vilkårene for samfunnsstraff
  Her er de «myke» tiltakene:
 • Nav på plass i alle fengsler
 • Legedekning i fengslene må styrkes betraktelig
 • Alternativ soning må utvides, særlig for unge kriminelle
 • Styrke psykisk helsevern og rusbehandling for innsatte
 • Innføre individuelle planer før løslatelse med bolig, aktivitetstilbud, m.m.
  Bent Høie er opptatt av at fortsatt så begår et høyt antall straffedømte ny kriminalitet etter endt soning.

- Tilbakeføring til samfunnet forutsetter et nært samarbeid mellom flere aktører. Nav må være representert i alle norske fengsler. Frivillige organisasjoner som driver tilbakeføringsarbeid med gode resultater må gis økt støtte.

Flere leger

- Også legedekningen i fengslene er i dag uforsvarlig lav og må bedres, sier Høie.

Det lyktes ikke å få en kommentar fra Ila-direktør Knut Bjarkeid.

Private aktører

Høyre vil ha fart på utbyggingen av norske fengsler, og vil ha private på banen. Som på veisiden vil Høyre ha Offentlig Privat Samarbeid (OPS) også for bygging av fengsler. Det vil bety at private aktører kan få ansvar for finansiering og fremdrift, og eventuelt også kan eie fengselsbygningene og ha ansvaret for vedlikehold.

- Det kan gi raskere utbygging og bedre kvalitet. Det er svært varierende kvalitet på bygningsmassen i dag, og det går for lang tid å bygge nytt, sier Bent Høie. Han understreker at det er staten som fortsatt skal drifte fengslene.

- Ikke reduser standarden

De ansatte i fengslene støtter egne fengsler for utlendinger, men reagerer sterkt på at Høyre vil redusere standarden.

- Vi kan ikke være bekjent av å redusere standarden for utlendinger, Knut Are Svenkerud, leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

- De må få tilbud om undervisning og hjelp til å klare seg uten kriminalitet når de sendes tilbake til sine hjemland. Ap er imot egne fengsler.

En arbeidsgruppe i departementet utreder om det skal etableres en egen avdeling på Ullersmo for utlendinger.

 1. Les også

  Høyre vil myke opp sidemålsreglene i staten

 2. Les også

  Rekordhøy oppslutning for Høyre på ny måling

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  De innsatte på Trandum synes det er verre enn fengsel | Liridona Gashi

 2. KRONIKK

  Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel

 3. NORGE

  Politiet med bekymringsmelding: Kan måtte slippe fri utlendinger som utgjør en samfunnsrisiko

 4. A-MAGASINET

  Hun jobber alene med 30 kriminelle. De er dømt for voldtekt, overgrep og drap

 5. NORGE

  Forvaringsdømt drapsmann: Rart at ingen er drept tidligere

 6. NORGE

  Nå er soningskøen i norske fengsler borte