Norge

- Sunt å smake på smokken

Rundt halvparten av foreldrene rengjør smokken i sin egen munn, og deler på den måten sitt spytt med barnet.

Foreldre som putter barnets smokk i munnen etter at den har vært på gulvet, beskytter barnet sitt mot astma.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Mange skyller en smokk som har vært i gulvet i vann, andre rengjør den i sin egen munn før den gis til barnet.

— Dette har vist seg å minske risikoen for at barnet skal få astma og allergier, sier Bill Hesselmar, overlege i pediatri ved Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Gøteborg i følge Dagens Medisin.

Han og kollegene ved Sahlgrenska universitetssjukehuset har fulgt drøyt 180 barn fra fødselen fram til tre års alder.

De har studert hvordan barnet utsettes for ulike faktorer som kan påvirke hvordan bakteriefloraen i munn og tarm utvikles.

Deler spytt

Blant annet har forskerne spurt foreldrene hvordan de rengjør barnas smokker.

Rundt halvparten av foreldrene tok smokken i sin egen munn, og delte på den måten sitt spytt med barnet.

Dette viste seg å halvere risikoen for astma og allergi hos barnet ved treårs alder, sammenlignet med de barna som fikk smokken rengjort på en annen måte.

Resultatene er en del av en ennå upublisert studie.

— Det har vært ulike oppfatninger om dette – og en er at utvekslingen av spytt mellom barn og forelder skulle gi økt risiko for karies. Denne oppfatningen bygger på at det er en sammenheng mellom karies og høy forekomst av munnbakterien Streptococcus mutans, ifølge Hesselmar.