Oppvaskmøte om jernbanen: Skal vurdere kortere sommerstengt

For andre høsten på rad ble de norske jernbaneaktørene kalt inn på teppet hos samferdselsministeren.

  • Christian Sørgjerd
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) møtte pressen etter møtet fredag morgen. Her er han flankert av Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund og Vy-direktør Arne Fosen.

Først var det sommerstengt på Østfoldbanen i seks uker. I etterkant har forsinkelsene og innstillingene stått i kø. Det toppet seg torsdag da et kraftig tordenvær og en lang rekke lynnedslag satte jernbanen helt ut av spill og førte til flere timer forsinkelse for mange reisende.

Fredag måtte de norske jernbanetoppene stille til oppvaskmøte hos samferdselsminister Jon Georg Dale, akkurat som i fjor. Og trøbbelet i fjor var en reprise av problemene året før det igjen.

Samferdselsministeren har nå bedt jernbaneaktørene evaluere hvordan den årlige perioden med sommerstengt jernbane i Oslo-området fungerer. Kan arbeidet gjøres mer effektivt og perioden gjøres kortere er blant det de skal se på.

Det ligger an til at buss-for-tog om sommeren vil fortsette i minst et tiår fremover.

Evaluering klar før neste sommer

– Vi må se på om periodene vi stenger, er lenger enn strengt nødvendig. Vi må se på om vi kan sette inn mer alternativ kapasitet, og om vi har nok tiltak som bidrar til at trafikkflyten for passasjerene er god nok i periodene det er stengt, sier Dale.

Aktørene har fått beskjed om å hente inn ekstern bistand i evalueringen, som skal være klar i god tid til sommeren 2020.

– Vi har oppfordret dem til å søke ekstern bistand, slik at de ikke bare evaluerer seg selv, men også får noen til se det fra utsiden.

– Hva slags ekstern bistand er det snakk om?

– Det kan for eksempel være å hente erfaring fra hvordan andre land planlegger denne typen stopp. Jeg har flere ganger påpekt at det ikke er mange europeiske byer der man stenger ned sentrale deler av infrastrukturen over lengre perioder. Det kan ikke fortsette med i Norge over tid heller, svarer ministeren.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå bedt jernbaneaktørene evaluere hvordan den årlige perioden med sommerstengt jernbane i Oslo-området fungerer.

Legger ansvaret på Dale

Tonje Brenna, førstekandidat for Ap i det nye storfylket Viken, plasserer ansvaret for kaoset hos ministeren.

– Det er det komplette kaos, og Regjeringen viser ingen evne til å løse opp i det. Jon Georg Dale har kalt så mange inn på teppet at han snart trenger et nytt og større teppe, sier Brenna.

Hun mener ministeren fremstår som mer opptatt av å fragmentere ansvaret for jernbanen gjennom jernbanereform og konkurranseutsetting, enn av å sikre beredskapen for krisesituasjoner.

– Jeg tror folk stort sett er forståelsesfulle når slike ting skjer. Men det er grenser for hvor mye forståelse man kan ha i disse situasjonene, sier Brenna.

Jernbanedirektør: – Tid for selvkritikk

– Det er tid for selvkritikk, der vi spør oss hvordan dette ser ut fra utsiden, sier Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet.

Hun sier at de vil bruke evalueringen til å håndtere perioden med sommerstengt jernbane i 2020 på en bedre måte.

– Så håper jeg vi kan glede oss til situasjonen neste høst, sier Slotsvik.

Det er brukt milliarder av kroner på vedlikehold, oppgradering og fornyelse av jernbanen rundt Oslo de siste ti årene. Skinner, signalsystem, sporvekslere og pukk samt ledninger og skinner for strøm er skiftet ut.

– Lynet hadde slått ut anleggene våre flere steder. Strømmen fra lynnedslagene vandrer i skinner og i kontaktledninger, som slår ut signalanleggene. Sikringssystemene gikk ned. Lyn var hovedårsaken til problemene torsdag.

– Får du lynnedslag på feil sted, hjelper det ikke uansett hva man har gjort.

– Men etter hvert som anleggene fornyes, vil de være mindre og mindre utsatt, sier Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund.

– Etter hvert som anleggene fornyes, vil de være mindre og mindre utsatt, sier Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund.

Avviser påstander om ansvarspulverisering

Samferdselsministeren, i likhet med jernbanedirektørene, beskriver situasjonen torsdag som ekstraordinær.

– Ble situasjonen godt nok håndtert?

– Nei. Situasjonen var håpløs. Når det kommer opp mot 20.000 lynnedslag, kan det sette ut infrastrukturen vår. Det må vi erkjenne. Men da må vi håndtere avvikene bedre. Passasjerene må få informasjon, og de må få et alternativ. Det var ikke godt nok torsdag, sier Dale.

Han avviser at reformen, hvor ulike deler av jernbaneansvaret er lagt i ulike selskaper og offentlige virksomheter, gjør det vanskeligere å håndtere problemer.

– Situasjonen torsdag handler ikke om organiseringen, men om hvordan vi planlegger for den type uhell. Når aktørene får rendyrke det de skal gjøre, er det en god arbeidsdeling som skal tilsi at vi får bedre resultater enn det vi så torsdag fra alle aktørene, sier Dale.