Trente på Utøya-scenario 22. juli

Kun timer før Anders Behring Breivik begynte å skyte ungdommer på Utøya, avsluttet politiets beredskapstropp en øvelse hvor de øvde på en nesten identisk situasjon.

Politiets beredskapstropp går i land på Utøya. Like før hadde de trent på en nesten identisk situasjon.

De fire dagene i forveien, og også den samme fredagen som angrepet ble utført, trente politiets beredskapstropp på en pågående terroraksjon som var tilnærmet lik den situasjonen som timer senere møtte de 22 polititjenestemennene i beredskapstroppen på Utøya.

Aftenposten får bekreftet fra sentrale kilder i ledelsen i Oslo-politiet at øvelsen ble avsluttet klokken 15 den samme fredagen.

Alle tjenestemennene fra beredskapstroppen som deltok i Regjeringskvartalet etter bilbomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario.

Dermed rakk politiet så vidt å avslutte treningen før det de hadde trent på ble virkelighet.

Treningen skal etter det Aftenposten vet, ha gått rett inn i det som møtte politiet i Tyrifjorden den samme dagen: et mobilt terrorangrep hvor en eller flere gjerningspersoner kun har som mål å skyte flest mulig mennesker og så skyte politiet når de kommer.

– Det var veldig nærme fasiten. Tilfeldighetene ville det slik, sier en sentral politikilde, som ikke vil siteres med navn.

Massakre

Politiet skal imidlertid ikke ha trent på et scenario med så mange ofre som det de møtte på Utøya.

Politiets beredskapstropp trener kontinuerlig. Men hvert kvartal har de «bolker» hvor de trener inn mot ulike typer scenarioer.

Dette er ulike scenarioer politiet ser for seg kan oppstå hvor beredskapstroppen må settes inn. Det kan være aksjoner innendørs, i byer eller ute i andre omgivelser.

Ifølge politiet er dette et scenario de trener på gjentatte ganger i året og har trent på i flere år, spesielt etter enkelte hendelser i andre land.

26 minutter

Bare 26 minutter etter at treningen for beredskapstroppen ble avsluttet, gikk bilbomben av i Regjeringskvartalet. Beredskapstroppen var tidlig på plass.

Klokken 17.30 fikk staben i Oslo politidistrikt en beskjed om skyting på Utøya. De festet så stor lit til meldingen at beredskapstroppen satte seg i biler de allerede hadde i Regjeringskvartalet og biler som kom fra politihuset på Grønland i Oslo.

På veien slet de med å få kontakt med Nordre Buskerud politidistrikt, men klokken 18.02, seks minutter før de kom frem, fikk de kontakt og avtalte å møtes ved Storøya.

Der gikk syv personer fra beredskapstroppen og tre betjenter fra Nordre Buskerud politidistrikt over i en 4,9 meter lang gummibåt. Denne ble så tungt lastet at den begynte å ta inn vann. Politiet fikk bistand av en sivil båt og kjørte mot Utøya.