Gjermund Cappelen anker dommen på 13 år fengsel

Gjermund Cappelen fikk strafferabatt etter at han innrømmet innførsel av hasj og vitnet i saken mot tidligere politimann Eirik Jensen. Nå anker Cappelen dommen.

Gjermund Cappelen ønsker seg lavere straff.

Gjermund Cappelen var politiets viktigste vitne i straffesaken mot tidligere politimann Eirik Jensen, som i juni ble dømt til 21 år i fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj.

Cappelen satt også tiltalt for innførsel av store mengder hasj, noe han også har innrømmet at han har gjort. Cappelen fikk strafferabatt for å ha vitnet mot Eirik Jensen, men han ønsker seg nå en lavere straff, sier forsvareren til VG.

Jensen anket dommen fra Borgarting lagmannsrett på stedet, mens Cappelen tok betenkningstid. Nå anker begge domsslutningen videre til Høyesterett.

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe til VG.

Cappelen fikk i lagmansretten to år mindre straff enn i Oslo tingrett der han ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Strafferammen på slike saker er vanligvis 21 år. Ifølge NTB har Cappelen selv antydet at en passende straff ville vært 11–12 år fengsel.