Norge

Slik kan unge få billigere boliger

Slik tenker studentteamet i Ås at tomter som ikke er like attraktive i det vanlige boligmarkedet kan utnyttes, og gi rimelige boliger for unge, som alternativ til leiemarkedet.

Kunne du tenkt deg å bo over en vei eller jernbane? Vinnerforslag om billigere boliger til unge bruker tomter som ikke finnes.

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Hvordan sikre rimelige boliger til unge? Det var utgangspunktet for en idékonkurranse eiendomsutviklerne Veidekke nylig lanserte for sivilingeniørstudentene ved UMB i Ås.

Vinnerforslaget fra fem studenter fra fagretninger innen byggeteknikk, arkitektur og industriell økonomi ble klekket ut på få dager.

De har blant annet tenkt kreativt med tanke på plassering av boliger for unge, for å forhindre at leilighetsprisen blir skyhøy.

Er det realistisk å tro at unge snart bor over veier og togbaner? Diskuter på Facebook!

Leiligheter over veien

— Vi har satt fokus på utradisjonell plassering. Det å utnytte tomter som ikke er like attraktive i det vanlige boligmarkedet kan være med på å drive prisene ned, sier sivilingeniørstudent Magnus Gjerde.

Sammen med medstudentene Mathilde Skjebred, Harald Halsne og Simen Sunde står han bak vinnerforslaget.

Et mål var å tenke litt «utenfor boksen», og som eksempel har de valgt et tomteareal som egentlig ikke er der - over en trafikkert vei som forlengelse av en tunnel.

— Ideen vår er å forlenge tunnelen ved å legge et lokk over veien. Oppå dette lokket kan det bygges leiligheter, sier Gjerde.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

Eier boligen i fem år

På den måten unngår man å bruke dyrket mark, og man kan heller berike en litt kjedelig plass med spenstig arkitektur.

— Vi ville ikke røre jordene i Ås, men heller fortette sentralt. Jeg tror det er en voksende tanke flere steder, sier Gjerde.

Boligene i eksempelet er tenkt å være på rundt 30 m2, og tanken er at man har et femårsperspektiv når man kjøper seg inn i boligen.

— Dette er ikke tenkt som en bolig man etablerer seg i, men et verktøy for å opparbeide seg egenkapital videre inn i boligmarkedet, på en lettere måte enn man ville klart i leiemarkedet, sier Gjerde.

Kjøper og selger til fastpris

De ser for seg at kommunen er byggherre og drifter av boligkomplekset.

Fantoft studentby i Bergen, tegnet av 3rw arkitekter, er et eksempel på boliger rettet mot unge bygget over trafikk-knutepunkt. Byggingen av bybanen i Bergen foregikk parallelt med byggingen av studetboligene.

De foreslår en ordning hvor man kjøper en boenhet til en fastpris av kommunen, mot en rett til å eie enheten i maks fem år. Fastprisen blir kun regulert i forhold til generell prisstigning, og boenhetene vil ikke bli solgt i et åpent marked. Det forutsettes at prisen holdes et stykke under det en tilsvarende boenhet vil koste i det åpne markedet.Når man igjen skal selge boligen, vil nedbetalingene han/hun har gjort på lånet over årene man har bodd der utgjøre egenkapital videre inn i boligmarkedet.

— Med vår modell vil en stor del av boutgiftene gå til sparing fremfor å gå til leieutgifter, sier Gjerde.

Mulig med masseproduksjon

De forutsetter at boligene er billige i produksjon, i form av ferdigproduserte modulbygg, med muligheter for masseproduksjon.

— Man betaler for det som det koster å sette opp boligene. Dette gir en idé til å tenke annerledes, sier Gjerde.

Både Ås kommune og Veidekke ser nå på mulighetene for å bearbeide og realisere ideene i besvarelsen.

Friske opp triste områder

Juryen mente vinnerbesvarelsen hadde spennende ideer både når det gjelder tomter/plassering, fysisk utforming og finansiering.

Studentene lyktes i følge juryen å overbevise om at deres forslag vil kunne : «Hjelpe unge kjøpere inn på boligmarkedet, utvikle Ås sin identitet og ikke minst friske opp triste områder med arkitektoniske perler».

— Grunnen til at de vant er at de har en bærende idé som vi synes er interessant. Kommunene ønsker jo at boliger skal være sentrumsnære, men det betyr normalt sett høy tomtepris. Her har de funnet eksempler på tomter som er lite attraktive ellers i markedet, og de viser muligheter for å bygge boliger med svært knapt areal, ned i 30 m2, samtidig som de har en god finansieringsplan, sier Øivind Vold i Veidekke Entrepenør AS.

Må være rimelig i alle ledd

Han sier de har fått inspirasjon fra studentbidragene som de vil ta med seg videre og videreutvikle, til tross for at de ikke har noen umiddelbare planer om konkrete boligprosjekter for unge.

— Å forlenge tunnel og bygge leiligheter på et lokk over veien vil ikke være en billig løsning, men tankegangen om å utnytte mindre attraktive tomter er veldig god, sier Vold.

Han mener forslagene gir uttrykk for viljen til å bryte barrieren for å få fart i boligbygging for ungdom.

— For å få til rimeligere boliger for unge, må det være rimelig i alle ledd; rimelige tomter, med rimelig adkomst, rimelige materialer og enkel planløsning, sier Vold.

Er det realistisk å tro at unge snart bor over veier og togbaner? Hvordan mener du unge kan få billigere boliger? Del gjerne dine forslag i kommentarfeltet under!

Sivilingeniørstudentene som stakk av med serien: F.v. Harald Halsne, Mathilde Skjelbred, Magnus Gjerde og Simen Lunder.Lengst til høyre Øivind Vold fra Veidekke.