Norge

NTB felt i Pressens Faglige Utvalg for artikkel om DNB

Nyhetsbyrået hadde ikke dekning for tittel og ingress i artikkelen «Nordea- og DNB-aksjen faller etter anklager om hvitvasking», fastslår PFU.

NTB sendte ut nyhetsmeldingen i mars i år. DNB mente banken feilaktig ble anklaget for hvitvasking og klaget artikkelen inn for Pressens Faglige Utvalg.

Aftenposten publiserte NTBs melding på formiddagen 4. mars.

Klokken 16 samme dag publiserte Aftenposten en egenprodusert artikkel som sjekket DNB ut av saken. Den ble senere oppdatert, sist kl. 21.49 samme kveld.

Her er PFUs uttalelse i saken:

NTB sendte i mars 2019 ut flere meldinger med tittelen «Nordea- og DNB-aksjen faller etter anklager om hvitvasking». Det ble videre påstått at anklagene var knyttet til den baltiske banken Luminor, som DNB og Nordea tidligere eide sammen.

Klager er DNB ASA som mener banken anklages for hvitvasking i tittel og ingress uten at det er dekning for dette noe sted. Klager opplyser at NTB aldri tok kontakt med DNB for å sjekke påstandene før publisering. Videre reagerer klager på at NTB heller ikke gjenga hva banken hadde uttalt til avisen DN, som NTB siterte. Slik klager ser det, veier ikke korrigeringene NTB foretok i etterkant opp for skaden DNB ASA ble påført gjennom de første publiseringene.

NTB sier seg delvis enig med klager, og forklarer at det derfor er gjort forsøk på å løse saken i minnelighet. Nyhetsbyrået erkjenner at meldingene kunne misforstås, og at DNB burde vært kontaktet før publisering. NTB påpeker at meldingene både ble justert og beklaget. Videre opplyser NTB at rutinene er forbedret slik at «dette ikke skal skje igjen». NTB understreker imidlertid at de aldri har anklaget DNB for hvitvasking.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at NTB har benyttet en konstaterende form i både tittel og ingress. Slik utvalget ser det, bidro vinklingen til å skape et inntrykk av at DNB, gjennom den baltiske banken som DNB har vært medeier i, var involvert i en hvitvaskingssak som skulle omtales i en dokumentar på finsk TV. Utvalget forstår at omtalen opplevdes rammende.

Som det fremgår av punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten (VVP), må mediene sørge for at «overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet». Det er dessuten sentralt at mediene kontrollerer opplysningene før publisering, jf. VVP 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Etter utvalgets mening gikk NTB lenger enn det var dekning for. Utvalget noterer seg også at det i oppfølgende publiseringer ble slått fast at hverken Luminor eller DNB var anklaget i saken, og at NTB også har erkjent at redaksjonen ikke sjekket opplysningene med DNB før publisering.

Som det fremgår av de presseetiske reglene, er det god presseskikk å rette og eventuelt beklage feilaktige opplysninger (jf. VVP 4.13). Selv om NTB fulgte opp med korrigeringer og oppdateringer av de første meldingene, kommer PFU til at oppfølgingen ikke veier opp for de opprinnelige overtrampene. Etter utvalgets mening var klager en sentral kilde som skulle fått komme til orde i artikkelen og derfor burde vært kontaktet før publisering. I vurderingen legger PFU også vekt på at NTB publiserte den samme konstaterende feilaktige formuleringen gjentatte ganger, også i en børskommentar etter at det var fremkommet opplysninger som avkreftet at klager kunne knyttes til saken.
NTB har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.4 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 22. mai 2019

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Erik Schjenken

Les mer om

  1. Presseetikk