Norge

Vil forby skrikekurer for spebarn

Blogger, nettsider og veiledningstjenester som anbefaler en mykere oppdragelsesstil, er på fremmarsj. De vil forby helsepersonell å anbefale skrikekurer for spebarn.

Kristin og Thorbjørn Brook Steen har båret alle de tre barna sine i bæresjal frem til de ble to år gamle. Nå er et nytt familiemedlem på vei, og også hun skal få samme service. - Vi har også ammet lenge om natten og har aldri tydd til skrikekurer. Før ble nok våre holdninger sett på som alternative, nå har vi inntrykk av at dette er mer vanlig, sier Kristin Brook Steen. Barna: Agnes (8), Rannveig (6) og Inga (4).
  • June Westerveld
    June Westerveld

— Vi har båret rundt på barna våre til de var over to år, vi har nattammet til de var halvannet, vi har sovet i samme seng, bysset, vugget og ammet dem i søvn, og vi angrer ikke et sekund, sier Kristin Brook Steen.

Familien på fem skal snart bli seks. Med tre barn og nummer fire på vei er det blitt mange korte netter, svært mye bæring og snart ni år på små barns premisser.

Del dine søvntips i kommentarfeltet under denne artikkelen

Noen av barna har vært enkle å legge, andre har krevd mer tid. Men foreldrene har vært fast bestemt på at de aldri skal gå fra et gråtende spebarn. Ingen av barna har vært igjennom såkalte "skrikekurer" (se spørsmål/svar) for at foreldrene til slutt skal få en lang natts søvn.

— Både som pappa og som fagperson mener jeg det er helt feil å la et lite spebarn ligge og gråte for seg selv. Det er ingen naturlighet i det. Da får heller vi som foreldre tåle at det er litt jobb med et lite barn, sier Thorbjørn Brook Steen. Han er gynekolog og fødselslege.

Er blitt vanligere

Familien Brook Steen representerer en mykere oppdragelsesstil som stadig flere foreldre sverger til.

Nettsteder som "sovlillebaby", "midtimellom", "lykkeligbarndom", "sovehjelp", "barnogsøvn" og "tilknytningspedagogene" er bare noen av de tilbudene som har dukket opp. De som driver dem, rapporterer om en sterk økning i antall henvendelser.

De anbefaler blant annet at foreldre og barn sover i samme seng, mye bæring og at barnet selv bestemmer hvor ofte og hvor lenge det vil ammes. Og de fraråder på det sterkeste skrikekurer for å få barn til å sove natten igjennom.

Dette står i motstrid til det norske småbarnsforeldre i stor grad har fått anbefalt på helsestasjoner til nå. Det finnes ingen samlet oversikt over hvilke råd helsesøstrene gir, dette er i stor grad opp til dem selv. Men fagpersoner peker på at det har vært vanlig blant norske helsesøstre å oppmuntre foreldre til å avslutte nattamming når barnet blir 6 måneder gammelt. Mange deler ut brosjyrer og råd om hvordan man kan få barnet til å sove i egen seng en hel natt – hvor skrikekurer som Ferber-metoden er en av dem. Og mange anbefaler at barnet må lære å finne roen selv, uten at det må bysses eller ammes i søvn.

Vanlig med konservativ holdning

- Det har nok vært ganske etablert i Norge med en konservativ holdning til barneoppdragelse, at man skal lære barnet rutiner og å tilpasse seg de voksne, og at det begynner fra barna er helt små, sier psykolog og professor Willy Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø. Han får støtte av lege og ammeekspert Gro Nylander ved Rikshospitalet.

— Foreldre gir ofte tilbakemelding om at de selv synes det går greit å amme barnet på natten når det er over et halvt år, men at de rådes av helsesøstrene til å avslutte. Mitt inntrykk er at dette har vært en gjengs holdning hos helsesøstre, sier Nylander.

Forbudt å slå

Nå vil flere av dem som representerer den nye retningen de konservative holdningene til livs. De mener helsemyndighetene bør innføre et forbud mot at helsepersonell kan gi småbarnsforeldre råd om skrikekurer.

— Det er 25 år siden det ble forbudt å slå barn for å oppdra dem. Det finnes nå stadig mer forskning som viser at det er psykisk skadelig for barn å bli forlatt gråtende. Derfor er det på høy tid at også dette blir ulovlig, sier Nina Stanghov Ulstein. Hun er spesialpedagog, småbarnsmor, står bak bloggen "lykkeligbarndom" og initiativtager til forbudet mot skrikekurer..

Hun får støtte fra likesinnede bloggere og andre søvneksperter, som Caroline Teigen. Hun driver søvntjenesten "sovehjelp.no".

- Det er psykisk terror å la barn ligge alene og gråte. Når det nå finnes forskning som viser at det ikke er bra, så er det på høy tid at profesjonelle forbys å anbefale det, sier Teigen.

Hun reiser hjem til foreldre som sliter med å få barna til å sove, og mener det er mulig å finne løsninger uten at man forlater barnet.

— Det viktigste er å gi barnet trygghet, og å finne årsaken. Søvnproblemer er bare et symptom. Det kan handle om stress i hverdagen, at de ikke får i seg nok mat eller fysiske plager, sier Teigen.

Ny forskning

Også psykolog Willy Tore Mørch er enig i at skrikekurer ikke er bra.

Han peker på at barnegråt hos de minste barna alltid er et uttrykk for et behov hos barnet, og at den nyeste forskningen viser at barn mellom 8 måneder og 20 måneder som ikke føler seg hørt, kan utvikle en utrygg tilknytning til foreldrene og at det kan få følger for barnets emosjonelle og språklige utvikling.

— Denne forskningen er relativt ny og har ikke materialisert seg hos helsemyndighetene og praktikerne innenfor barnevern og helsestasjoner ennå. Men nå er det på tide at den gjør det. Jeg mener det er spesielt viktig at undervisningen til helsesøstre og barnevernspedagoger tar dette opp i seg, sier Mørch.

- Ikke skadelig for barnet

- Såkalte skrikekurer handler ikke om at man forlater barnet slik at det blir utrygt og alene, men at man setter klare grenser. Jeg ønsker heller ikke å kalle det skrikekurer, sier helsesøster Karin Naphaug.

Hun driver et eget søvnsenter for barn, har skrevet bok om barn og søvn, og er kjent for å anbefale metoder som inneholder varianter av såkalte skrikekurer.

— Barna skal sove trygt og godt i sin egen seng, mor og far går ut og inn for å vise at de er der og for trøste barnet. Det er ikke skadelig for et barn å gråte i korte perioder når de voksne er tilstede.

Hun forteller at de som søker råd hos henne gjør det fordi de er utslitte, har forsøkt alt, men ikke lykkes.

— Det viktigste for både foreldre og barn at man får sove godt om natten. Derfor prøver vi forskjellige opplegg etter hva foreldrene selv er motivert for. Vi anbefaler aldri metoder som foreldrene ikke er enige i. Det viktigste er at vi kommer i mål, sier Naphaug.

Hun understreker at å lære barnet å finne søvnen selv handler om å redusere servicen og oppmerksomheten på natten.

Les også

  1. – Mine barn skal ikke gå i klær som andre barn har laget. Da vil jeg heller kjøpe dansk og dyrt

  2. «Why women still can't have it all»

  3. Fruktbarhetsbremserne