Tidligere Høyre-statsråd mener Norge bør ta imot 100.000 flyktninger

Norge har plass nok til å ta imot 100.000 syriske flyktninger og vil i det lange løp tjene på å bli flere, mener professor og tidligere arbeidsminister for Høyre, Victor D. Norman.

I et innlegg i Dagens Næringsliv lørdag påpeker Norman at 100.000 flyktninger tilsvarer 2 prosent av Norges befolkning, og at for en kommune med 10.000 innbyggere vil det handle om å bosette 200 ekstra.

— Å få det til er bare et spørsmål om prioritering, skriver Norman og mener kommunene må være kreative. Egnede lokaler kan bygges om til midlertidige boliger, og det må gis dispensasjoner fra plan- og bygningsloven slik at nye boliger kan bygges rakere og billigere.

Les også:

Les også

Ungarns utenriksminister: - 35 millioner migranter på vei til Europa

— Fordelen ved å ta imot mange er at vi både kan hjelpe dem som på egen hånd har funnet veien opp gjennom Europa og de som fortsatt oppholder seg i flyktningleirer i Tyrkia. De siste trenger oss mest, de første er trolig dem som raskest vil finne seg til rette i det norske samfunn. Med en ramme på 100.000 kan vi si ja til begge, skriver Norman, som er professor i samfunnsøkonomi. Han var arbeids- og administrasjonsminister for Høyre fra 2001 til 2004.

Norman påpeker imidlertid at han deler statsminister Erna Solbergs frykt for gettoisering, men tror at dersom kommunene får økonomi til å konkurrere om flyktningene, kan det oppstå mange syriske små enklaver fremfor én stor.