Fra i dag kan du spotte gudene: Nå er blasfemi tillatt i Norge

Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land. Stortinget har med dette behandlet lovsaken første gang. Den avventer andre gangs behandling.

Forfatter Arnulf Øverland holder foredrag for kristne studenter om «Kristendommen, den tiende landeplage» i 1962. Det var en revidert utgave av det foredraget han holdt i 1933 hvor han ble anmeldt for blasfemi, men ble frifunnet. Denne gangen hadde han sløyfet enkelte formuleringer som virker ekstra støtende på den harde kjernen av kristenfolket.

Den norske blasfemiparagrafen ble vedtatt opphevet mot stemmene til Kristelig Folkeparti i 2009. Den nye straffeloven har imidlertid ikke trådt i kraft på grunn av gamle datasystemer hos politi og påtalemyndighet. I fjor sommer lovet justisminister Anders Anundsen (Frp) at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft sommeren 2015.

Etter angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris 7. januar i år, mente imidlertid stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen at det trengtes strakstiltak.

Uheldige signaler

«Selv om eksistensen av blasfemiparagrafen selvsagt ikke legitimerer vold, underbygger denne paragrafen etter forslagsstillernes mening en oppfatning om at religiøse ytringer og symboler har krav på et spesielt vern mot ytringer. Dette er meget uheldige signaler å sende, og det er på tide at samfunnet tydelig står opp for ytringsfriheten, også i religiøse spørsmål,» skrev de to i forslaget som ble levert 10. februar.

Les politisk redaktør Trine Eilertsens blasfemi-kommentar:

Les også

- Hvis jeg sier at religionen du tror på er tøv, må du leve med det

Paragraf 142 i straffeloven lød slik:

«Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder»

— Symbol på kulturelt selvmord

Redaktør Finn Jarle Sæle i den kristne avisen Norge IDAG sier tilVårt Land at fjerningen av paragrafen er et kulturelt selvmord.

— Når Høyre og Fremskrittspartiet viser til at ytringsfriheten blir truet av angrepet på satiretidsskriftet Charlie Hebdo, så er det som å hente et argument fra langtvekkistan, sier han.

— Det er et symbol på det kulturelle selvmordet vi nesten har fullført. I dag har vi ingen verdibasis. Selv om Grunnloven slår fast at kristendommen og humanismen utgjør grunnlaget for staten, så er innholdet borte, sier Sæle.

Stortinget har med dette behandlet lovsaken første gang. Den avventer andre gangs behandling.

Den siste som ble tiltalt for blasfemi i Norge, var forfatteren Arnulf Øverland i 1933, etter å ha holdt foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage» i Det Norske Studentersamfund. Han ble frikjent samme år.

Den siste som ble dømt for blasfemi i Norge var Arnfred Olsen i 1912. Han ble dømt for artikkelen «Den store humbug. De «kristnes» julehelg,» i bladet Fritenkeren.

Saken diskuteres på Facebook. Bli med i tråden her.