Norge

Disse skal gi råd om «hyllevare»-tiltak

Ekspertgruppen skal gi råd om hvilke tiltak som skal være «standard» neste smittebølge. Medlemmer med ekspertise innen økonomi og medisin er nå offentliggjort.

Økonomiprofessor Steinar Holden skal lede utvalget. Her er han sammen med nåværende statsminister Jonas Gahr Støre under Arbeiderpartiets nyttårskonferanse i 2015.
  • Morten Schwencke
    Morten Schwencke
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Før jul skrev Aftenposten om en radikal idé. En av de hardest rammede bransjene, kulturlivet, ønsket seg en standard for pandemihåndtering.

Blir det skjenkestopp neste gang? Antallsbegrensninger og karantene? Tiltakene skulle ligge klare. Være ferdig diskutert.

Helseministeren var positiv til det. Regjeringen hadde allerede tenkt i de baner, fortalte hun. Etter nyttår ble det klart at «hyllevare»-tiltak for hele samfunnet faktisk kommer. De blir en del av en langsiktig strategi for hvordan vi skal leve med viruset.

En ekspertgruppe, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, skal gi råd i arbeidet. Tirsdag kom også navnene på resten av gruppen, som i hovedsak har kompetanse innen økonomi og medisin.

Anne Spurkland er en av medlemmene i panelet. Hun er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer.

Slik skal de jobbe

Helsemyndighetene har fått i oppdrag å lage utkast til ferdige tiltakspakker. Disse skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Tanken er at dette vil bli mer forutsigbart for både folk og hardt rammede bransjer.

Ekspertgruppen skal vurdere disse utkastene og foreslå tilpasninger. Samtidig skal de gi ny og oppdatert kunnskap om konsekvensene av tiltakene. Det kan være alt fra økonomiske til sosiale konsekvenser.

Den endelige rapporten fra ekspertgruppen leveres i mars. Så kommer helseminister Ingvild Kjerkol med de ferdige «hyllevare»-tiltakene i løpet av våren. Hun understreker at disse ikke kan være absolutte. Det vil fortsatt være nødvendig med fortløpende vurderinger.

– Smitteverntiltakene må alltid tilpasses, sier Kjerkol.

Det er også for tidlig å si hva som vil være tersklene for at tiltakene skal settes inn, sier helseministeren. Når de er klare tror hun de vil «dekke noe av behovet for forutsigbarhet».

– I tillegg kan de benyttes i eventuell planlegging og tilrettelegging av kompenserende tiltak for de enkelte gruppene og sektorene, sier hun.

Simen Markussen er seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Han er en av flere i panelet med kompetanse innen økonomi.

Vestre: Vil vurdere behov løpende

Næringsminister Jan Christian Vestre svarer ikke direkte på om økonomiske støtteordninger vil være en del av standardtiltakene.

– Regjeringen vil løpende vurdere behov for økonomiske tiltak basert på de smitteverntiltak som settes i verk. Det viktigste nå er å sørge for at næringslivet kommer seg gjennom den situasjonen vi er inne i, sier han.

Samtidig påpeker han at det tar tid å utarbeide støtteordninger for næringslivet. Derfor har dagens regjering en fordel. De kan bygge videre på ordningene som er der.

– I enkelte ordninger er det for eksempel snakk om utviklingen av IT-systemer som skal kunne takle et stort antall søknader på kort tid og utbetale støtte raskt, samtidig som at en minimerer risikoen for misbruk, sier Vestre.

Les også

  1. Helseministeren vil ha tiltakspakker mot korona som «hyllevare»

Les mer om

  1. Koronaviruset