Norge

Norsk toppoffiser: Russerne fortsatt velkomne til Norge

Russland er fortsatt velkomne til å følge storøvelsen Cold Response som nå er i gang i Norge. Det fastslår sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.

Yngve Odlo i skypemøte med sjefen for den russiske Nordflåten, admiral Aleksandr Moisejev midt i januar. Da var russiske styrker under oppbygging ved grensen til Ukraina.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Torsdag 13. januar satt generalløytnant Yngve Odlo i skypemøte med sjefen for den russiske Nordflåten, admiral Aleksandr Moisejev. Anledningen var at Odlo informerte om den kommende storøvelsen Cold Response i Norge.

Odlo er sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), ved Bodø. Det er han som leder øvelsen i Norge.

Cold Response går av stabelen flere steder i Norge i februar og mars, med den mest intense perioden i mars. 28 nasjoner deltar, mange av dem Nato-land.

Allerede nå er 5000 allierte soldater på plass i Norge.

Under samtalen ble Russland invitert til å være i Norge under øvelsen.

Dette skjer som følge av det som kalles Wiendokumentet fra 2011. Det sier at alle medlemmer av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) kan besøke hverandres øvelser.

Fra samtalen mellom Yngve Odlo og admiral Moisejev fra Nordflåten i Russland.

Derfor snakket de ikke om Ukraina-krisen

Ifølge omtalen hos Forsvaret.no uttrykte admiral Moisejev under samtalen at han satte pris på informasjonen, og at han var positiv til en god og åpen militær dialog i fremtiden.

På dette tidspunkt var Russland i full gang med å bygge opp store styrker langs grensen mot Ukraina. Senere har de gjennomført et omfattende militært angrep på landet.

Dette ble imidlertid ikke et tema under samtalen. Fordi, sier Yngve Odlo til Aftenposten:

– Vi samarbeider med Russland på to områder. Rundt den sivile delen, som handler om grensekontroll, kystvakt og søk og redning. Og, med en egen avtale med Russland om «incidents at sea» (hendelser på sjøen), som åpner for at vi kan ta opp uønskede hendelser med hverandre.

– Dette handler ikke om et militært samarbeid, slik vi hadde frem til 2014. Det er også en del av rammen for samtalene vi har med hverandre at vi ikke diskuterer sikkerhetspolitikk. Det er vi bevisste på. Dette er også en del av forklaringen på at dette er en vellykket ordning, sier Odlo.

Her har generalløytnant Yngve Odlo besøk av forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i fjellanlegget som er en del Forsvarets operative hovedkvarter ved Bodø. Det er Enoksen som ev. må gi beskjed om at Russland likevel ikke er velkommen til øvelsen Cold Response i Norge.

Er fortsatt velkomne

Yngve Odlo har ikke så langt fått beskjed om at russere faktisk er påmeldt som observatører til Cold Response 2022. Det ville normalt dreie seg om to-tre personer.

– Hva om de ønsker å delta, vil de fortsatt være velkomne?

– Ja. Dette er en del av ordningen for sikkerhet i Europa. Vi har ingenting å skjule. Så invitasjonen står til vi får et annet politisk signal.

– Hva skulle til for at Norge skulle si nei?

– Det blir et politisk spørsmål.

– Har noen av deltagerlandene meldt avbud, som følge av situasjonen i Ukraina?

– Foreløpig er det ikke noen tydelige tegn på det. Ankomstfasen av øvelsen er i gang, der det kommer styrker til ulike deler av Norge, sier Odlo.

Han sier at det ikke er registrert noen unormal aktivitet rundt Norge.

En ukrainsk soldat beskuer deler av et luftfartøy som er skutt ned ved Kyiv i Ukraina. Bildet er tatt fredag 25. februar.

Ikke unormal aktivitet rundt Norge

Yngve Odlo og FOH holdes løpende orientert av Etterretningstjenesten om unormal aktivitet rundt Norge. Det er også ikke minst E-tjenesten som registrerer det når russiske styrker i nord flytter på seg. De har registrert at overflatefartøyer, amfibiefartøyer og landgangsfartøyer er flyttet fra Nordflåten og til Svartehavet.

– Gjennom et år varierer russisk aktivitet rundt Norge i intensitet, men den er i dag normal, sier Odlo.

FOH har ikke som oppgave å følge med på det som skjer i Ukraina, i detalj. Dette kommenterer Odlo ikke utover å fastslå at det som skjer er alvorlig.

Les mer om

  1. Krigen i Ukraina
  2. Krigen i Ukraina