Norge ville ta imot 550 ukrainske pasienter. Så langt har bare 67 kommet.

Forklaringen på det lave antallet som er kommet, er at sårede ukrainske pasienter heller vil til andre land enn Norge, ifølge helsemyndighetene.

Norge har tatt imot i underkant av 70 ukrainske pasienter siden krigens utbrudd. Bildet er fra mars ved den polske grensen til Korczowa, sørøst i landet.

I mars besluttet regjeringen å ta imot 550 pasienter fra Ukraina. Til nå har norske sykehus tatt imot bare 67.

Helsedirektoratet forteller at de gir tilbudet til mange flere pasienter enn dem som takker ja, og til slutt ender opp i helsetjenesten her.

Les hele saken med abonnement