Leveringstiden på pass øker

Leveringstiden for pass er sju uker. Ventetiden vil trolig øke til ti uker innen juli, ifølge Politidirektoratet.

Politiet ber folk om ikke å bestille utenlandsferie før de har fått passet sitt. Skal man få pass før fellesferien, må man søke i løpet av de nærmeste dagene.

For nasjonalt ID-kort er ventetiden noe kortere. Man bør søke innen slutten av mai for å få ID-kortet til fellesferien.