Riksrevisjonen erkjenner at de kunne fanget opp mangler

Riksrevisjonen godkjente regnskapet til Forskningsrådet uten merknader. Nå innrømmer de at de ikke gikk gjennom all dokumentasjon.

Ola Borten Moe har hentet inn Kristin Halvorsen til å rydde opp i Forskningsrådet.

Torsdag sparket Ola Borten Moe styret i Forskningsrådet. Forskningsministeren mener Forskningsrådet trenger en opprydning.

Begrunnelsen som så langt er kjent er todelt:

  • Kunnskapsdepartementet mener Forskningsrådet styrer mot pengemangel og har lovet bort penger departementet mener de ikke har.
  • Samtidig peker en gjennomgang fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på at måten Forskningsrådet har forvaltet pengene sine på, er i strid med budsjettreglene i staten.

Men som Aftenposten fortalte torsdag kveld, fikk Forskningsrådet godkjent årsregnskapet for 2021 uten merknader av Riksrevisjonen 29. april.

Har DFØ eller Riksrevisjonen vurdert rett?

Les også

Forskningsrådet fikk tommel opp fra Riksrevisjonen. Likevel fikk styret sparken.

De ulike versjonene

Riksrevisjonen konkluderte med at de ikke fant feil i måten Forskningsrådet forvaltet er sine penger på – en annen konklusjon enn den DFØ kom frem til i februar.

Under kan du lese den noe kompliserte ordlyden i byråkratiets ulike vurderinger av Forskningsrådets praksis.

Riksrevisjonen forteller nå at de ikke kjente til rapporten fra DFØ da de konkluderte med at alt sto bra til i Forskningsrådet. Men det burde de ha gjort.

Erkjenner at de ikke hentet inn rapport før de konkluderte

Det siste døgnet har Riksrevisjonen sett nærmere på sin egen revisjon av Forskningsrådets regnskap.

– Da denne saken ble kjent i går, gikk vi umiddelbart gjennom arbeidet vi har gjort, skriver ekspedisjonssjef Tora Jarlsby.

Jarlsby skriver at de ble muntlig orientert av Forskningsrådet om DFØs rapport mot slutten av revisjonen i april. Først i dag, fredag 13. mai, fikk de den oversendt.

– Ut fra det vi nå vet, erkjenner vi at vi skulle sett nærmere på Forskningsrådets praksis. Vi burde aktivt hentet inn rapporten, gått gjennom denne og vurdert om det DFØ påpeker hadde betydning for revisjonen av Forskningsrådet før vi avsluttet revisjonen av regnskapet for 2021, skriver Jarlsby.

Hun sier Riksrevisjonen nå går gjennom DFØ-rapporten og vil vurdere om det påvirker Riksrevisjonens konklusjoner fra 29. april.

– Vi kommer til å følge opp dette raskt, skriver Jarlsby.