Regjeringen hopper over trinn 4 i gjenåpningen av Norge. Vil vaksinere 12- til 15-åringer.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer skoler i kommuner med høy smitte om å holde gult nivå. Regjeringen anbefaler samtidig at 12- til 15-åringer vaksineres.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog, statsminister Erna Solberg og Camilla Stoltenberg under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Torsdag klokken 12 holdt regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen. Her ble det klart at:

  • 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose. Foreldrene tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna, ifølge regjeringen.
  • Det overordnede målet er at kommunene selv skal forsøke å ha kontroll over smittesituasjonen.
  • Regjeringen følger Helsedirektoratets anbefaling om å bli stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen.
  • Til gjengjeld fjernes trinn 4 fra planene. Det betyr at man etter trinn 3 vil gå rett til normaltilstand. Ventelig vil dette skje i slutten av september.

– Ytterligere åpning nå gir risiko for mer smitte, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg oppfordrer også skoler i kommuner med høy smitte om å holde gult nivå. Anbefalingen kommer etter at smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke.

Barn har god effekt av vaksine

Torsdag var 89 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på seks pasienter fra dagen før.

Ifølge Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er pasienter som er innlagt med koronavirus i snitt er yngre enn før. De fleste av disse er ikke-vaksinerte.

I Norge har cirka 140 barn med korona vært innlagt på sykehus. De er i snitt på sykehus i to dager.

På pressekonferansen opplyste Stoltenberg også om bakgrunnen for Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinering av barn:

  • FHI påpeker at ungdom i alderen 12–15 år generelt har svært god effekt av vaksinen, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lengre etter én dose i denne aldersgruppen enn hos voksne.
  • FHI vil gjøre nye vurderinger før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.
Barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, har fått tilbud om vaksine. Her får en 13-åring med svekket immunforsvar sin første dose med Pfizer-vaksine på Bjerke vaksinesenter i Oslo.

Ba folk om å ta vaksine

Så langt er omkring 57 prosent av Norges befolkning fullvaksinert. De fleste nordmenn har fått tilbud om vaksine, med unntak av barna.

På pressekonferansen understreket statsminister Erna Solberg (H) at hvis alle vaksinerer seg fortest mulig, kan vi nå målet om 90 prosent fullvaksinerte svært raskt:

– Hvis alle hører på meg og går og vaksinerer seg til det beste for seg selv og andre, så når vi målet i slutten av neste uke.

Hun påpekte at det er nok vaksiner til alle, og at kommunene nå har fått flere vaksiner enn de klarer å sette.

Kommunene får mer ansvar

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog snakket om at det er stor forskjell på hvor hardt rammet hver kommune er av korona, og at tiltakene fremover bør tilpasses ut fra dette.

Det overordnede målet er at kommunene selv skal forsøke å ha kontroll over situasjonen, sa han.

Helsedirektoratet skal sammen med helseminister Bent Høie (H) ha et møte med alle landets kommuner, KS og statsforvalterne om smittehåndteringen torsdag ettermiddag.

– Der skal vi gå i dialog om hvordan vi som sentrale myndigheter kan bistå, sa Guldvog på pressekonferansen.

Når kommunene er klare, vil Helsedirektoratet anbefale en videre forenkling i testarbeidet, for eksempel gjennom å utvide mulighetene for hjemmetesting.

Frykt for «long covid» hos barn

Mange av dem som får korona, blir friske innen fire uker. Noen sliter imidlertid med vedvarende symptomer som utmattelse, hodepine og tungpust. Dette kalles gjerne «long covid».

Den siste tiden har flere forskere, leger og andre aktører uttalt seg om frykt for et «long covid»-syndrom hos barn.

Nå antyder en nye studie fra Storbritannia at å være fullvaksinert mot korona ikke bare reduserer risikoen for å få infeksjonen. Full vaksinasjon også kan forhindre at den blir til «long covid», mener forskere fra Kings College London.

Studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Det har lenge vært kjent at vaksinasjon redder liv og forhindrer alvorlig sykdom. Men vaksinenes innvirkning på å utvikling av langvarig sykdom har vært mindre sikker.

Omdiskutert

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over 12 år mot koronavirus. Blant dem er Storbritannia, Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.

Fra før har norske barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om alle barn og unge skal bli tilbudt koronavaksine.

Onsdag publiserte instituttet en artikkel der de tar til orde for at koronasmitte «generelt er lite farlig for barn og unge», og at det heller ikke ser ut til at senfølger er vanlig i denne gruppen.

En rekke studier har imidlertid påvist «long-covid» hos barn og unge etter koronasmitte, selv om omfanget er ukjent. Et norsk studie fant at rundt 50 prosent i aldersgruppen 16–30 år hadde symptomer som varte mer enn et halvt år etter gjennomgått covid-19.

Behov for en tredje dose?

Flere land tilbyr nå sine innbyggere en tredje vaksinedose. Nå ber Helsedirektoratet altså om at det raskt blir utredet om det skal tilbys en ekstra dose også i Norge.

Direktoratet skriver at det i den senere tid har kommet data som kan tyde på at immuniteten etter blant annet mRNA-vaksine avtar raskere enn tidligere antatt.

De viser til at det nylig er rapportert fra Israel at effekt mot alvorlig sykdom har falt til rundt 55 prosent i juli/august hos personer over 65 år som fikk andre dose Pfizer i januar. Det er også rapportert tilsvarende trender fra Storbritannia og USA.

– Videre har det kommet rapporter om at vaksinerte som blir syke, kan ha høy grad av virusutskillelse. Selv om smittsom periode hos vaksinerte antas å vare kortere, kan dette ha betydning for smittsomhet fra vaksinerte, skriver Helsedirektoratet.