Norge

- 120.000 polakker i Norge

Under søndagsmessen på polsk i St. Olavs kirke må mange stå på utsiden og be. Inne er det fullt. Nå anslår den polske konsulen at det kan være over 120.000 polakker i Norge.

Selv til andre søndagsmesse på polsk er det ikke nok plass inn i kirken. De som står på utsiden følger gudstjenesten og ber når de andre gjør det.
  • Forf>carl Martin Nordby (foto)
  • <forf>ingeborg Moe <

Klokken nærmer seg halv tre og den filippinske søndagsmessen er akkurat over. På ti minutter er kirkerommet i St.Olavs kirke fylt på ny. Det er messe på polsk, den andre i dag. Men den katolske kirken i Ullevålsveien er blitt for liten. — Da jeg kom til Norge for 27 år siden, hadde vi messe på polsk en gang i måneden i Oslo, forteller organist Bogdan Strazynski. - Men med strømmen som kom etter EU-utvidelsen, ble halvparten stående utenfor kirken og på gaten. Derfor fikk vi to messer hver søndag. Fortsatt har vi ikke nok plass, forteller han.

Messe hver dag.

Nå har mange katolske kirker i Norge messe på polsk. Polakkene er blant Europas mest trofaste kirkegjengere, og en stor andel deltar på søndagsmesse hver uke. Nå får de egne messer også på hverdager i Oslo. - Det er vanlig å gå i kirken på søndager i Polen. Derfor gjør vi det her også, sier Slawek Giermach. Han har bodd i Norge i fire år og jobber som bygningsarbeider. Kona og barna bor fortsatt hjemme i Polen. Kollegaen Lukasz Makusek og kjæresten Kamila Mirek er akkurat kommet. De har ennå ikke bestemt seg for hvor lenge de blir. - Kanskje blir vi, kanskje drar vi tilbake.

Ber utenfor.

Inne i kirkerommet står menn, kvinner og barn tett i tett. De fleste er unge, mellom 20 og 40 år. Mange av dem må nøye seg med ståplasser. Bakerst står mange menn med foldede arbeidsnever. Noen av dem kommer ikke lengre enn til kirketrappen. Selv når det begynner å hølje ned på utsiden, blir de. De står stille og venter mens messen går sin gang. Også ute på brosteinene kneles det når det er bønn. Inne er luften fylt av røkelse, regndamp, varme og orgelmusikk. Førstesekretær og konsul Danuta Szostak ved den polske ambassaden i Oslo, merker godt at det er kommet flere polakker til Norge. Staben er utvidet, nye pass skal utstedes og landsmenn som kommer i problemer skal få hjelp. - Vi anbefaler dem å ta kontakt med Arbeidstilsynet eller politiet hvis de har problemer på jobben. Noen blir lokket til Norge og får vite at de skal få jobb. Og når de kommer, viser det seg at det ikke er noen jobb eller at de må jobbe svart, sier Szostak. - Men jeg tror de fleste er fornøyde med å være her.

Over 120.000.

Ingen vet akkurat hvor mange polakker som er i Norge. Ved nyttår hadde Statistisk sentralbyrå registrert nær 12 000. Men det er også den gruppen som øker mest. Utlendingsdirektoratet har utstedt 17 000 arbeidstillatelser til polakker første halvår i år, som gjelder for inntil 12 måneder. Sentralskattekontoret for utenlandssaker har registret nær 6500 polakker så langt i år. Men likevel kan det være mange flere. Mange som kommer til Norge via utenlandske firmaer blir ikke registrert, og svart arbeid er heller ikke med på listen. - Jeg tror det kan være så mange som 120.000 - 130.000 polske borgere i Norge, sier Szostak. Dette er skyhøyt over tallene som myndighetene har registrert. Konsulen tar utgangspunkt i at mellom 20.000 og 25 000 polakker har bodd i Norge i en årrekke, enten med norsk eller polsk pass. Deretter regner hun med at om lag 20 000 polakker kom i løpet av 90-tallet. - Så har du alle som kom etter EU-utvidelsen. Ingen vet hvor mange det er. Jeg tror de fleste kommer via polske firmaer. Og det er mange som ikke er registrert, sier konsulen. Anslaget omfatter både dem som er her for kort tid, og de som blir. Men hun tror det vil bli dobbelt så mange fast bosatte polakker i Norge som i dag. - Hvordan tror du arbeidsinnvandringen vil utvikle seg?- Jeg tror kanskje utviklingen fortsetter neste år, men så vil det begynne å stabilisere seg. Det avhenger av mye. Det kan skyldes at man begynne å mangle arbeidskraft i Polen, eller at det kanskje blir høyere lønninger der, sier konsulen.

Vil samles.

Hanna Nicolaisen har bodd i Norge i 17 år. Hun leder den polske lørdagsskolen, som har elever fra 4 til 15 år. De ser at flere av polakkene som kommer til Norge for å arbeide, blir lenger. Nå er polakkene blitt den største utenlandske gruppen i St. Olavs menighet.- Vi ser også at antallet barn på lørdagsskolen vokser. - Det viser at det et stort behov for å møtes. Noen er her bare for to-tre måneder, men andre blir lenger. Det er viktig å ha polske møtesteder, sier hun.

Les også

  1. Tviler på tallene

  2. De fleste drar hjem igjen

St. Olavs kirke i Oslo er fylt til søndagsmesse. Folk står tett i tett bakerst i kirken og på galleriet.
Lukasz Makusek, kjæresten Kamila Mirek og Slawek Giermach jobber i Norge midlertidig, og går i kirken hver søndag, både i Norge og Polen.
Slawek Giermach har jobbet som bygningsarbeider i Norge i fire år. Men han vil ikke bosette seg for godt. Familien bor fremdeles i Polen.