Hasteoppretter egne ventemottak for ukrainere

Det er kommet så mange flyktninger at forholdene ved ankomstsenteret i Råde beskrives som kritiske. Nå hasteoppretter UDI hotellmottak i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Slik ser det ut inne på Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Lang ventetid, lite ro og mangel på tolker. Alle ukrainske flyktninger må registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. De siste dagene har forholdene blitt kritisk dårlige, mener både flyktninger og frivillige. Mange reagerer på mangel på ro, et dårlig mattilbud, strenge registreringsregler og lang ventetid.

– Det store problemet er registreringskapasiteten hos Politiets utlendingsenhet (PU). Det kommer mer enn dobbelt så mange hver dag enn det som blir registrert, sier daglig leder Morten Jørgensen i Link til NTB.

Link er operatør for ankomstsenteret.

Det er kommet minst 9000 ukrainske flyktninger til Norge. 4500 av disse er ikke registrert, opplyser Politiets utlendingsenhet torsdag ettermiddag.

Nå varsler politiet endringer på regler for å få fortgang i registreringen, slik at flyktningene kan bosettes i norske kommuner.

Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde.

I tillegg vil det opprettes nye ventemottak for å gi nyankomne et bedre møte med Norge. Norsk Folkehjelp har tidligere drevet en rekke asylmottak. Den ideelle organisasjonen varslet i 2017 at de ikke lenger ville drive mottak etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) brått sa opp driftsavtaler. Men nå har de sagt ja til å drifte flere akuttovernattingsplasser i Oslo-området.

Det første blir trolig på Hotel Scandic Gardermoen.

Se oversikt over alle nye akuttmottak nederst i saken.

– Stiller opp på kort varsel

– Vi har hatt en dialog med UDI og er klare til å stille opp på kort varsel. Det handler om å gi flyktningene tak over hodet før de kommer til ankomstsentrene, opplyser Milena Tevanovic til Aftenposten.

Hun er leder for seksjon samfunnspolitikk i Norsk Folkehjelp.

UDI har inngått avtaler om akuttinnkvartering av 13.295 asylsøkere siden Russland invaderte Ukraina. I tillegg skal nå Norsk Folkehjelp drive akutt innkvartering ved hoteller som UDI inngår leieavtaler med.

Dette blir trolig et slags mottak før ankomstsenteret, der flyktninger blir boende i to til fire dager.

Ukrainske flyktninger venter på mottaket på i Råde.

– Vår rolle blir å drifte, passe på at flyktningene kommer seg inn i et trygt mottak. Vi koordinerer den frivillige innsatsen og stiller med egen barnefaglig ansvarlig ved mottakene, forteller Tevanovic.

Norsk Folkehjelp driver i dag med en rekke aktiviteter ved mottak og organiserer frivilliges innsats mot ulike sårbare grupper. Organisasjonen har også ansvar for å ledsage og ta imot kvoteflyktninger i Norge. Derfor kan de nå trå til raskt.

– Vi er rigget slik at vi kan assistere 500 mottaksplasser på én til to dager, sier Tevanovic.

Fem ganger Elverum

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) opplyser at det jobbes med å få spredt nyankomne flyktninger utover landet.

– Det sentraliserte systemet den forrige regjeringen la opp til, har vist seg å være utfordrende. Når det kommer mange tusen mennesker på ett sted, blir for mye og det blir køer. Derfor har vi begynt å desentralisere, vi forsøker å spre det og tenke helt nytt. Målet er å få bosatt folk raskest mulig.

Kapasiteten har vært for dårlig på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Nå kommer det et slags ventesenter.

– Vi ser at det er murring rundt forholdene på Råde. Blir det utfordrende å motta en annen type asylsøkere enn vi så under flyktningkrisen i 2015?

– Denne krigen blir verre og verre, og det ligger an til å bli en enorm humanitær katastrofe. Det er helt nytt for Norge. Jeg har vært opptatt av at vi må ta dette inn over oss helt fra starten. Vi trenger den viljen til å hjelpe – ikke bare nå – men om en eller to måneder. Og vi trenger den hjelpen den dagen flyktningene er her og skal inn i hverdagen til folk, sier Mehl.

Statsråden viser til prognosen om at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i år – med scenarioer om opp mot 100.000 ankomster.

– Jeg bor i Elverum, der det bor rundt 20.000. Det kan komme fem ganger innbyggertallet i en ganske stor norsk by. De menneskene skal være et sted og ha tjenester. Og det må vi løse, sier Mehl.

Hun ber folk innse hvor utfordrende dette er.

– Jeg tror vi må forberede oss på at dette kan bli blir så stort at vi ikke har sett lignende i Norge før. Da blir vi nødt til å tenke nytt rundt løsninger

Les også

Ber myndigheter ta grep: Kriminelle og menn med onde hensikter jakter på ukrainske kvinner på flukt


Det viktigste om: Krigen i Ukraina
I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her