Kan bli avskiltet og fratas 281 millioner i statsstøtte. Nå slår kristen høgskole tilbake.

Kan en formulering om ekteskap mellom mann og kvinne velte den kristne høyskolen NLA Høgskolen? Nå langer høyskolens advokater ut mot statlig tilsyn og varsler erstatningskrav.

NLA Høgskolens største studiested i Sandviken i Bergen. Høgskolen, som også har avdelinger i Oslo og Kristiansand, er under lupen fra tilsynsorganet Nokut.

NLA Høgskolen eies av seks kristne organisasjoner og et kirkesamfunn. En setning i høyskolens verdigrunnlag, som ansatte skal jobbe «i lojalitet mot», har fått det til å blåse friskt rundt høyskolen.

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», lyder den.

Les hele saken med abonnement