Knusende kritikk etter dødsulykke: – Økonomi prioritert fremfor trafikksikkerhet

I 2020 ble en vogntogsjåfør påkjørt på E18 i Arendal. Nå får Statens vegvesen og Nye Veier kritikk fra Havarikomisjonen for flere forhold som de mener kan ha bidratt til ulykken.

Statens vegvesen får kritikk fra Havarikommisjonen etter en dødsulykke på E18 i Arendal.
  • NTB-Anders R. Christensen

Statens vegvesen og Nye Veier får kritikk av Havarikommisjonen etter at en vogntogsjåfør ble påkjørt på E18 i Arendal. Nå ber kommisjonen om at begge tar grep.

– Ulykken representerer etter Statens Havarikommisjons mening en målkonflikt, hvor økonomi er blitt prioritert fremfor trafikksikkerhet, skriver kommisjonen i rapporten som ble publisert torsdag.

Døde av skadene

Det var i mai 2020 en vogntogsjåfør døde av skadene han fikk da han ble påkjørt av en personbil i 110-sonen på nye E18 ved Arendal.

Vogntogsjåføren hadde parkert på veiskulderen utenfor en tunnel. Han sto ute i veibanen i skyggen av kjøretøyets venstre side for å feste en lastestropp, da han ble påkjørt av en bil.

Personbilsjåføren ble ved juletider samme år dømt til tre måneders fengsel for uaktsomt drap, men nå retter altså Statens Havarikommisjon kritikk også mot Statens vegvesen og det statlige veibyggingsselskapet Nye Veier etter ulykken.

Smal veiskulder

Det var under ett år siden firefeltsveistrekningen mellom Arendal og Tvedestrand hadde blitt åpnet da ulykken skjedde.

Nye Veier om å få redusere bredden på veiskuldrene fra te til to meter, og foreslo avbøtende tiltak. Statens vegvesen godkjente forslaget, med en forventning om at de foreslåtte løsningene ble gjennomført.

Nye Veier valgte imidlertid ikke å etablere systemer som kunne ha oppdaget det parkerte vogntoget på strekningen – såkalt hendelsesdetektering, eller flere havarilommer.

I rapporten peker Havarikommisjonen på at veiskulderen ikke var bred nok til at vogntoget kunne komme helt utenfor veibanen. Dette, sammen med de to sjåførenes situasjonsforståelse, og manglende havarilommer og varsling, var ifølge kommisjonen de viktigste årsakene til ulykken.

«Statens Havarikommisjon mener også at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt gjennom Statens vegvesens fraviksbehandling og Nye Veiers bygging av veistrekningen», skriver kommisjonen.

Kommisjonen peker på forskning som viser at det er en klar sammenheng mellom veiskulderbredde og antall trafikkulykker.

Derfor er de kritiske til at dagens regler åpner for å redusere veiskulderbredden.

Ber om flere tiltak

Havarikommisjonen gir blant annet disse anbefalingene:

  • Nye Veier bør innføre tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
  • Statens vegvesen bør utarbeide en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.
  • Statens vegvesen bør endre reglene slik at det i tilfellene der det tillates smalere veiskulder på smale firefelts motorveier, må det dokumenteres at tiltak er innført og den risikoreduserende effekten av disse.
  • Statens vegvesen bør jobbe for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier

– E18 er en trygg vei

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier skriver i en e-post til NTB at de nå skal gå i dialog med Havarikommisjonen om rapporten.

– Nye Veier mener E18 mellom Arendal og Tvedestrand er en trygg vei, sier han.

Ifølge Altmann var innskrenkingen av skulderbredden en økonomisk beslutning.

– Vi ønsker å få pengene til å strekke lengst mulig, slik at vi kan bygge mer trafikksikker vei for pengene. En firefelts vei med noe smalere veiskulder der trafikkmengden tilsier det, sparer kostnader, klima og natur/arealbeslag. Det betyr at vi kan bygge flere kilometer sikker vei, sier Altmann.

Han svarer ikke på spørsmål fra NTB om hvorfor det ikke ble bygget flere havarilommer eller systemer som kunne ha oppdaget det parkerte vogntoget på strekningen.

Ifølge Havarikommisjonen registreres det omtrent hver tredje dag hendelser med bilstans som utløser behov for berging og fare for personer i veibanen på E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

– Vi er jo kjent med at det er en del hendelser som for eksempel stans, men hendelsene skjer ofte i havarilommer og med den nødvendige aktsomhet, sier Altmann.

Veivesenet: – Må lese før vi svarer

NTB har også stilt en rekke spørsmål til Statens vegvesen om rapporten om dødsulykken.

– Vi er glad for at rapporten nå foreligger. Det er blitt en grundig og omfattende rapport etter to års arbeid. Rapporten er et viktig bidrag til trafikksikkerheten generelt og arbeidet med veinormalene spesielt, skriver pressesjef Kjell Bjørn Vinje i en e-post.

De vil ikke svare på konkrete spørsmål om hvorvidt trafikksikkerheten ble tilstrekkelig ivaretatt ved byggingen av prosjektet, og om de burde ha godkjent reduksjonen av skulderbredden. De svarer heller ikke på spørsmål om økonomi blir prioritert fremfor trafikksikkerhet.

– Dette er en god og viktig rapport med flere sikkerhetstilrådinger. Vi må nesten få lese og vurdere dem før vi svarer. Vi kommenterer gjerne enkeltheter etter det, skriver Vinje.