Norge vil ikke evakuere sårede soldater direkte fra Ukraina

Sårede soldater som Norge skal evakuere, må først transporteres til et naboland av noen andre enn Norge, slår Justis- og beredskapsdepartementet fast.

Ødelagte militære kjøretøy sto forlatt langs den ødelagte veien ved byen Rubizjne i Luhansk i Øst-Ukraina 1. juni.

Tirsdag ble det klart at Norge skal ta imot sårede fra Ukraina-krigen. Men Norge har ikke mulighet til å evakuere soldater rett fra fronten, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til NTB.

– Skadede soldater som ukrainske myndigheter ønsker å få evakuert, må først transporteres til et av nabolandene. Videre evakuering til Norge skjer derfra, skriver Bergmål.

Melby-kritikk

Venstre-leder Guri Melby sa tirsdag at det er kritikkverdig hvis regjeringen velger å ikke hente sårede soldater direkte fra Ukraina.

– Det er uforståelig for meg hvis regjeringen nå fortsatt nekter å ta imot sårede soldater direkte fra Ukraina, men at de må komme fra tredjeland, som tar lengre tid og gjør situasjonen mer kritisk. Dette sier ikke justisministeren noe om, og det vil jeg kreve et svar på, sa Venstre-lederen til VG tirsdag.

Venstre-leder Guri Melby mener Norge må hente sårede ukrainske soldater rett fra Ukraina.

Departementet holder fast ved at det soldatene ikke kan hentes direkte fra Ukraina.

– Det er i dag ikke mulig å fly til Ukraina, langt mindre til fronten. Både Norge og andre land som bidrar med medisinsk evakuering må vurdere sikkerheten for eget personell.

Ingen andre land evakuerer sårede soldater direkte fra Ukraina, opplyser Bergmål.

Faste rutiner

Bergmål skriver at evakuering av sårede soldater vil foregå gjennom samme mekanismer som evakuering av sårede sivile.

– Det er satt opp faste rutiner for håndtering av transport av pasientene, og Norge har flere flykapasiteter som kan anvendes. All norsk transportstøtte vil være fra Ukrainas naboland.

Les også

Norge tar imot sårede fra Ukraina-krigen – men regjeringen blir kritisert for å somle

Det var 23. april at Norge første gang ble bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler i mai. Flere har hevdet at regjeringen har somlet med å beslutte å evakuere sårede soldater.

DSB er kontaktpunkt

Flere har også ytret forvirring om hvilket departement som er ansvarlige for evakuering.

Bergmål skriver at det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er Norges kontaktpunktet i evakueringsprosessen. De mottar anmodninger om evakuering, som meldes videre til nasjonal koordinator ved Oslo universitetssykehus (OUS), som sammen med regionene og helseforetakene beslutter om sykehusene har kapasitet til å ta imot pasienter.

– Helse- og omsorgsdepartementet holdes løpende orientert av OUS om mottak av pasienter.