Nordmann dømt for medvirkning til terror. «Dere klarer lett 20+», oppfordret han.

En 26 år gammel nordmann er i Høyesterett dømt for medvirkning til terrorisme utenlands. Han fikk skjerpet straffen fra 12 år til 13 år og ti måneder.

Høyesterett har skjerpet straffen for en terrortiltalt nordmann.

Mannen fra Skien som var med i IS, oppfordret på sosiale medier og i digitale samtaler til terror i Danmark og Storbritannia. I lagmannsretten ble han dømt til 12 års fengsel for oppfordring til terror.

Høyesterett har nå kommet til at terrorhandlingene han drøftet, var konkrete nok til at han dømmes for medvirkning. Dermed skjerpet dommerne straffen til 13 år og ti måneder.

Våren 2019 deltok mannen i en digital diskusjon om planlagt terror i Danmark. Der sa han blant annet:

  • «Ta alle dere kan.»
  • «Danskene har gått over alle grenser.»
  • «Dere klarer lett 20+»
  • «Brenn hus og bygninger.»
  • «Vi vil at Danmark skal bli det nye Frankrike.»

St. Paul’s-katedralen

Han bidro også med oppskrifter på brannbomber. I Danmark ble to personer arrestert etter at de hadde kjøpt ingredienser til bomber og brent en buss. De begikk ikke terrorhandlinger.

Nordmannen samtalte også digitalt med en engelsk kvinne. Hun planla å sprenge katedralen St. Paul’s i London. Han sa til henne at planen var god, men ba henne heller angripe en nattklubb. Ifølge dommen ga han henne også råd om håndvåpen og ga henne generell oppmuntring til å gjennomføre terrorhandlinger.

Kvinnen ble pågrepet høsten 2019. Hun hadde ikke gjennomført planene.

Molotov-cocktails og napalm

Høyesterett mener lagmannsretten har stilt for strenge krav for å kunne dømme for forsøk på medvirkning.

Domstolen mener innholdet i utsagnene må holdes opp mot en opphetet situasjonen i Danmark i det aktuelle tidsrommet.

«Utsagnet om at Danmark skulle bli det nye Frankrike viser også at terroraksjonene – i alle fall helst – skulle skje i Danmark, og det var åpenbart at dette skulle skje som svar på provokasjonene med koranbrenning og lignende, altså på en måte som klargjorde denne sammenhengen. Den konkrete forøvelsesmåten var ikke nærmere spesifisert, men oppfordringen gikk klart ut på å drepe eller skade mange på én gang. A (tiltalte. red.anm.) delte videre oppskrifter på molotovcocktails og napalm i tilknytning til oppfordringene om brannstiftelse», skriver førstvoterende Henrik Bull i den enstemmige dommen.

Domstolen medgir at oppfordringene ikke var rettet mot helt spesifikke gjerningspersoner. «Men de var rettet mot en mindre gruppe og til dels mot enkeltdeltagere i gruppene», heter det i dommen.

Dro på koranskole utenlands

I dommen beskrives tiltalte som en som følte seg «stadig mer fremmedgjort i det norske samfunn». Han er født og oppvokst i Skien av foreldre som kom til Norge fra Somalia i 1987.

Dommen sier at han fra internett og kommentarfelt fikk et inntrykk av at nordmenn var hatefulle og rasistiske, særlig overfor mørkhudede og muslimer.

Familien var ikke spesielt religiøs, men fra 19-årsalderen ble han selv en mer praktiserende muslim. Han dro på koranskole i Egypt og Bangladesh. Dette «gjorde ham mer radikalisert». På nettet ble han med i grupper knyttet til Al-Qaida og IS. I august 2018 avla han offentlig og elektronisk ed om troskap til IS.