Full dekning fortsatt langt unna

Tross skyhøye politiske ambisjoner er det fortsatt store forskjeller i barnehagedekningen i Norge.

  • Forf>

Ferske kommunetall fra Statistisk sentralbyrå avslører at det er store forskjeller i barnehagedekningen fra kommune til kommune. Dette til tross for at 10 900 flere barn fikk barnehageplass i fjor enn hva tilfellet var året før.

Trenger barn.

Aller best ut kommer namdalskommunen Fosnes i Nord-Trøndelag, som har en barnehagedekning på 120 prosent for barn som er fra ett til fem år gamle. — Det betyr at vi har masse ledige plasser. Vi har to små barnehager som er halvfulle. Der er det også noen "gjesteunger" fra nabokommunene, sier oppvekstsjef Knut Dypvik. For barna betyr det fine lokaler og masse boltreplass. Det, og en månedspris på 1400 kroner, har Fosnes' drøyt 700 innbyggere prøvd å markedsføre kommunen med. Men de vil gjerne ha flere barn. Også Modalen i Hordaland, med 350 innbyggere, kommer høyt opp på listen. - Vi er et lite antall mennesker i en relativt velstående kommune. Da tillater vi oss å ha høy standard. Vi har plass til alle barna i kommunen, og tar også imot barn fra nabokommunene, sier rådmann Svein Festervoll i Modalen.

Dårligst for de yngste.

De store bykommunene kommer hverken best eller dårligst ut på landsbasis. Men dekningsprosenten skjuler lange ventelister, og forteller ikke at tusenvis fortsatt står i kø. Dessuten er det stor forskjell på de yngste og de eldste barnehagebarna. Blant ett- og toåringene er dekningsgraden 54 prosent, mot 90 prosent blant tre-, fire- og femåringene. Med 70,6 prosent ligger Bergen dårligst an blant landets største byer, og det er bergenserne klar over.- Vi har det lengste etterslepet for barnehageetablering. Etter samordnet opptak i vår hadde vi 2400 barn på venteliste. Det er nettopp dette vi jobber med i disse dager, sier planlegger Mette Karlsen. Bergenserne forventer å oppnå full barnehagedekning tidligst i 2008. Ett av problemene er å finne plass til barnehagene. Oslo kommune havner midt på treet i rangeringen med nær 75 prosent dekning. Men fortsatt har Oslo 3000 barn på venteliste.- Vi har regnet ut at vi må opp i en dekningsgrad på 83 prosent for å dekke behovet, og det er ikke sikkert det heller er nok. Oslos befolkning vokser veldig raskt. Vi har derfor planlagt 6000 plasser de neste tre årene, sier byråd Torger Ødegaard. Han ønsker samtidig at flere barn med minoritetsbakgrunn skal søke om barnehageplass. Tromsø kommune med 83, 9 prosent dekning er best av de store byene, sier økonomirådgiver Åse Marie Sund. I februar 2004 vedtok den Ap- og SV-styrte kommunen en betydelig satsing på kommunale barnehager. Rett før jul hadde samtlige barn mellom ett og fem år fått tilbud om plass. Nå gjenstår køen for dem som er enda yngre.

Feil jumbo.

Bjarkøy kommune i Troms ligger aller lavest på barnehagedekning, nøyaktig 50 prosent i aldersgruppen ett til fem år. Men ifølge kontorsjef Gudmund Nygård skyldes tallet at befolkningen på en av kommunens tre øyer har barnehageplass i Harstad kommune.Lille Fitjar kommune i Hordaland har ifølge SSB en dekning på lave 51, 6 prosent. Men ifølge skolesjef Gro Skare Lien finnes det ikke ventelister på barnehageplass. Dette forklarer hun delvis med at mange er hjemmeværende, delvis med dagmammaer og delvis med at kommunen opererer med maksprisen på 2250 kroner for en barnehageplass.Lebesby i Finnmark med 62, 1 prosent dekning rapporterer også om steder i kommunen der folk ikke ønsker barnehageplass.- Jeg mener vi har plass til alle som vil være i barnehage, selv om vi kommer dårlig ut på statistikken. I kommunesentret Kjøllefjord klarer vi ikke å fylle opp de fire avdelingene. Men det er timevis med kjøring mellom ytterpunktene i vår kommune, og enkelte steder finnes fra ett til seks barn. Vi er ikke akkurat en normalkommune, sier Holm Hansen.

Trym har barnehageplass. I Oslo står 3000 venteliste. I Bergen er det enda større rift om plassene, det er den storbyen i landet med dårligst barnehagedekning.