Norge

4.660.000 bor nå i landet

Høy innvandring, få dødsfall og mange fødsler førte til at folketallet i Norge økte med 11.000 personer i andre kvartal i år.

En fjerde medvirkende årsak til veksten i folketallet var lav utvandring, viser Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Ved utgangen av juni hadde landet 4.660.000 innbyggere.

Norge er inne i en periode med høy innvandring, spesielt fra andre europeiske land. For fjerde kvartal på rad har landet i vår tatt imot mer enn 10.000 personer, noe som aldri tidligere er registrert, ifølge SSB.

Så mange som 10.016 innvandrere i andre kvartal har det heller aldri vært tidligere. Og som i forrige kvartal, er det polakkene som er den desidert største gruppen. Hele 1.686 polakker bosatte seg i landet, mot 1.383 i første kvartal.

Ifølge SSB må vi tilbake til 1998 for å finne et kvartal med færre utvandringer enn i andre kvartal 2006.

Det er kun europeiske land blant de ti landene som har bidratt med størst nettoinnvandring hittil i år.